Суміжні тексти – Слоган →  21 Січня, 2012

Під суміжними маються на увазі тексти, у яких ознаки PR-тексту виражені слабо. Такими неявними ознаками можуть бути: неповнота функції відображення ознаки пабліцитності базового суб’єкта PR або ознаки тексту взагалі. Суміжні тексти – це різнорідні явища: слоган, резюме, прес-ревю. Так, наприклад, слоган є висловом, що використовується переважно в політичних комунікаціях; резюме служить меті формування пабліцитного капіталу […]

Суміжні тексти – Прес-ревю →  21 Січня, 2012

Прес-ревю Прес-ревю – це підбір матеріалів друкованих ЗМІ, які, скопійовані та зброшуровані, становлять комбінований опосередкований PR-текст, що відображає діяльність базового суб’єкта PR і призначений для внутрішньофірмових комунікацій. Прес-ревю – це результат збирання зовнішніх друкованих журналістських матеріалів, які дозволяють проводити моніторинг відображеного в ЗМІ пабліцитного капіталу базового суб’єкта в цілому і по окремих його частинах. Таким […]

Проблема класифікації та принципи типології PR-текстів →  17 Січня, 2012

У сучасній науковій і методичній літературі вже зроблено спроби представити як жанри текстів, що використовуються в PR-комунікаціях, так і принципи класифікації цих текстових матеріалів. Проте набори пропонованих жанрів характерні, по-перше, відсутністю певних критеріїв виокремлення, по-друге, неповнотою. Діапазон класифікацій, запропонованих зарубіжними дослідниками, переважно дуже великий. Тут присутні поділи на матеріали про поточні події в діяльності компанії, […]

PR-текст та інші тексти масової комунікації (рекламний і журналістський) →  17 Січня, 2012

PR-текст існує в єдиному комунікаційному просторі разом з текстовими різновидами суміжних комунікаційних форм – журналістики і реклами, перебуваючи з останніми у відносинах додаткової дистрибуції. Усі вказані типи текстів як засіб покликані передати і зберегти вже існуючу, створену інформацію, проте досягається ця мета в різних типах текстів різними шляхами. Визначимо відмінності між PR-текстом, рекламним текстом і […]

PR-текст та інші тексти масової комунікації (рекламний і журналістський) – Частина 2 →  17 Січня, 2012

PR-текст та інші тексти масової комунікації (рекламний і журналістський) – Частина 1 Журналістський текст має і свої чітко окреслені стильові параметри: об’єктивність, форму подачі матеріалу, актуальність і релевантність (відповідність між інформаційними запитами аудиторії й отриманим нею повідомленням). Саме ознака релевантності допомагає розрізнити журналістський текст і PR-текст: останній передає оптимізоване повідомлення, яке не завжди повністю відповідає […]

PR-текст: від прототексту до тексту масової комунікації →  17 Січня, 2012

У масових комунікаціях з моменту їхнього зародження завжди використовувався текст як носій інформації. У практиці спілкування тексти стають частиною довколишнього світу, органічним елементом практичного досвіду людини. Історія PR-тексту з моменту виникнення писемності – це, очевидно, історія зв’язків з громадськістю, оскільки і в так званий доінституційний період PR завжди існували тексти, які сприяли формуванню пабліцитного капіталу […]

PR-текст: від прототексту до тексту масової комунікації – Частина 2 →  17 Січня, 2012

PR-текст: від прототексту до тексту масової комунікації – Частина 1 Одним із доказів виникнення PR-тексту в певний період може слугувати і його лексикографічна фіксація. Французький етимологічний та історичний словник “Larousse” фіксує слово “communique” (як компонент поєднання “communique de presse” – “прес-реліз”) 1840 роком. У тлумачному словнику (1853) зафіксовано лексему зі значенням “думка, що подається компетентним […]