Технічні засоби та сучасні комп’ютерні системи у навчанні

4 Серпня, 20145:58 am

0


Технічні засоби та сучасні комп’ютерні системи у навчанні

Передавати інформацію, переробляти її, засвоювати і застосовувати можна за допомогою спецальних пристроїв та комп’ютерних систем.

Сучасні комп’ютери, які приймають, запам’ятовують і передають інформацію, здійснюють контроль, являють собою важливий технічний засіб навчання.

Комп’ютери з кількох джерел дістає інформацію, обробляє її, аналізує і в узагальненому вигляді передає на вихід об’єкта. Одночасно машина дістає інформацію з виходу об’єкта, зіставляє вхідну інформацію з вихідною і виробляє певні вказівки, які діють на об’єкт керування і забезпечують оптимальний хід процесу. За допомогою спеціального вимірювально-перетворюючого пристрою (датчика) комп’ютер може передавати пряму і зворотну інформацію.

За аналогічною схемою відбувається керування процесом навчання за допомогою навчаючих машин. Навчаюча машина, яка працює за заданою програмою, подає інформацію на вхід об’єкта керування (учневі) по лінії прямого зв’язку у вигляді передачі навчальної дози, яку учень повинен засвоїти. Одночасно в навчальну машину надходить інформація з виходу об’єкта по лінії зворотного зв’язку (інформація, яка оцінює рівень засвоєння учнем знань).

Внаслідок порівняння вхідної і вихідної інформації машина дає вказівки, що визначають напрям, хід процесу навчання. Датчики як вимірювально-перетворюючі пристрої, що відіграють роль зв’язних ланок у загальному ланцюгу прямого зв’язку, забезпечують зв’язок між машиною і органами чуття (зір, слух) учня.

Загалом навчаючі машини мають своїм завданням давати відповідну інформацію, забезпечувати автоматичне просування програми залежно від знань учнів, стимулювати активну мислительну діяльність учня, забезпечувати двосторонній зв’язок у процесі навчання, давати негайну інформацію після кожного кроку навчання про його результати, давати оцінку знань учнів і в повній мірі забезпечувати процес засвоєння знань за заданою програмою, визначити час, потрібний на засвоєння даної дози.

Навчаючі машини з розгалуженою програмою, що створюються на основі цифрової електронної обчислювальної машини. За допомогою машин цього типу можна здійснювати цілу систему програмованого навчання. Машина пред’являє учням на телевізійному екрані текст наступного відрізку навчального матеріалу, схеми і формули тощо. Іноді цей текст доповнюється усною інформацією за допомогою магнітофона. Вивчивши текст, учні включають пристрої перевірки, і машина пропонує запитання або задачі. Учні вводять відповіді на них в машину.

Після виконання завдання учні переходять до вивчення наступного відрізку навчального матеріалу. Поряд з цією основною роботою навчаюча мащина реєструє всі помилки, що їх припускають учні, класифікує дані і повідомляє їх викладачеві.

Навчаюча машина дає вчителеві цінну інформацію про те, як учень засвоїв навчальний матеріал. За її допомогою здійснюється зворотний зв’язок у навчальному процесі, який допомагає педагогові регулювати роботу учня, керувати його психічною діяльністю під час засвоєння ним матеріалу, формувати його особистість.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто