Тенденції розвитку педагогіки як науки про виховання

Листопад 27th, 20139:15 am

0


Тенденції розвитку педагогіки як науки про виховання

Педагогіка — наука про виховання, освіту і навчання підростаючих поколінь, що здійснюються відповідно до мети і завдань, які зумовлені конкретно-історичними умовами суспільного життя людей.

Виховання, освіта, навчання становлять предмет педагогіки. Як основні педагогічні категорії вони діалектично зв’язані між собою і спрямовані на формування особистості людини, підготовку її до життя.

Педагогічна наука має своїм завданням встановити закономірності виховання, освіти і навчання, розкрити їх зміст і роль у житті суспільства і формуванні особистості, встановити зв’язок між метою виховання, освіти і навчання, їх змістом, методами і організаційними формами. Вона вивчає закономірності психічної діяльності учнів у процесі навчання і виховання, засвоєння ними знань, умінь і практичних навичок, розробляє принципи, форми і методи навчання і виховання; визначає умови, в яких відбувається навчально-виховний процес, і їх вплив на ефективність навчання і виховання, розробляє питання управління і керівництва шкільною справою, форми зв’язку школи з сім’єю і громадськістю.

Успішне здійснення завдань виховання особистості вимагає глибоких науково-педагогічних знань, оволодіння мистецтвом виховання і навчання, всебічного знання дитини як предмета виховання. Підкреслюючи роль педагогічної науки, її значення для виховання людини, великий російський педагог К- Д. Ушинський зазначав, що сама педагогічна практика без теорії — це те саме, що знахарство в медицині. Педагогічна наука допомагає пізнати людину як предмет виховання, спрямувати її духовний і фізичний розвиток. «Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях,— підкреслював К. Д- Ушинський,— то вона повинна попереду пізнати її також у всіх відношеннях».

Знання психіки дитини, її індивідуальних і вікових особливостей, умов життя і діяльності допомагає вихователю педагогічно цілеспрямовано керувати її психічною діяльністю в процесі навчання і виховання, спрямовувати їх відповідно до потреб суспільства. Наукове вивчення психічної діяльності і закономірностей розвитку учнів — найнеобхідніша умова успішного формування їх свідомості, поведінки, всебічного розвитку їх духовних і фізичних сил. Воно є важливим компонентом педагогічної діяльності учителя — вихователя підростаючих поколінь.

Щоб ширше визначити предмет педагогіки, її зміст як науки, треба розкрити суть основних її категорій, показати їх місце в суспільному розвитку, у формуванні людської особистості.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто