Тенденції розвитку сучасного екологічного маркетингу

26 Червня, 20133:09 am

0


Тенденції розвитку сучасного екологічного маркетингу

Одним із сучасних механізмів управління суб’єктами господарювання є маркетингові дослідження. Як відомо, маркетинг – це вид діяльності з вивчення ринку, розробки, розподілу та просування товарів, за допомогою якого найкращим чином досягаються цілі підприємства і задовольняються потреби споживачів.

Проте останнім часом спостерігаються тенденції, спрямовані на контроль над забрудненням навколишнього середовища і споживанням природних ресурсів. У зв’язку з швидким розвитком технологій і процесів, знижується вплив на навколишнє середовище, а також з прискоренням формування ринку екологічних послуг з’явилася необхідність винаходу нового механізму, що дозволяє успішно реалізовувати ці розробки. Цим механізмом став екологічно орієнтований маркетинг. Він являє собою не просто новий концептуальний підхід: він реально дає можливість по-новому здійснювати процес стратегічного планування і вказує напрямки дозволу багатьох труднощів, пов’язаних з виникненням екологічного ризику.

До основних маркетингових напрямків у галузі охорони навколишнього середовища слід віднести:

– формування фінансових структур підтримки екологічних дій;

– екологічне страхування дій компаній;

– екологічну оцінку (аудит) рівня впливів на навколишнє середовище;

– зміну форм звітності діяльності виробників;

– нові форми реклами;

– формування нових принципів торгівлі – продаж екологічно чистих продуктів.

Особлива роль екологічного маркетингу полягає у створенні юридичної бази: платежами і податками за забруднення. Платежі користувачів на покриття адміністративних витрат можуть включати плату за отримання дозволу або ліцензії, а також інші номінальні платежі, які відповідають величині викидів і покривають витрати на роздачу дозволів та ліцензій. Субсидії являють собою спеціальні виплати фірмам-забруднювачів за скорочення викидів.

В існуючих соціальних і економічних умовах до головних завдань екологічного маркетингу відносять формування та розвиток ринку екологічних товарів з метою вирішення протиріч між економічним розвитком, збереженням і подальшим поліпшенням якості навколишнього середовища.

Розвиток ринку екологічних виробів та послуг є одним з основних факторів забезпечення стабільності розвитку економіки, дає можливість вирішити в комплексі економічні, соціальні та екологічні проблеми.

Після проведення численних досліджень з виявлення проблем у сфері маркетингу компанії виробили нову концепцію, яка отримала назву зелений маркетинг.

Перспективні галузі розробки екологічно безпечних товарів – це особиста гігієна, побутові миючі засоби (без фосфатів), натуральні харчові продукти, продукти утилізації (папір, скло, жерсть і т.д.), Вторинні вироби з паперу (для дому та офісу), пакувальні матеріали, енергозберігаюче обладнання, бензин і автомобілі.

Наприклад, декілька фірм займаються продажем екологічно чистого бензину на території США. Новітні технології допомагають створювати більш безпечні матеріали для автомобільної техніки, хорошим прикладом є автомобильное масло comma від japan-cars.com.ua. Також встановлюється спеціальне обладнання, що розташовуються на території шкіл і збирає сонячну енергію. Воно дозволяють школярам легко зарядити будь-який пристрій, наприклад мобільний телефон.

Найбільші досягнення в розвитку світового ринку екологічних товарів ґрунтується на революційних перетвореннях у використанні ресурсів за напрямами:

– економії енергії (економічні автомобілі; будинки, які майже не потребують підведення енергії ззовні для забезпечення їх функціонування; економічні електроприлади);

– підвищення енергетичної продуктивності в системах генерації і постачання електроенергії;

– раціонального використання традиційних і нових матеріалів (у промисловості, будівництві, сільському господарстві);

– підвищення ефективності застосування засобів комунікації та транспорту (Інтернет, електронна та факсимільна пошта, зв’язок, швидкісні потяги).

В Україні екологічне підприємництво формується за такими напрямками:

– технології виробництва продуктів харчування;

– розробки нових і вдосконалення існуючих технологій для хімічної промисловості;

– інформатизації виробництва і збуту;

– використання нетрадиційних джерел енергії;

– переробки відходів

Досить розвиненим є виробництво продуктів харчування і переробка промислових відходів. Починає формуватися дуже важливий для здоров’я людей сектор ринку екологічних товарів для побуту – меблів, електронних приладів, шпалер, покриття для підлоги, дитячих іграшок і т.д.

Таким чином, екологічний маркетинг слід розглядати як зміну в філософії маркетингу, що означає перехід до етичного та екологічного маркетингу, сумісного з стійким розвитком. Він являє собою зміну підприємницької культури, яка більший акцент робить на співпраці, а не на конкуренції. У свою чергу, з економічної точки зору це співробітництво є вигідним, оскільки вона відкриває простори для розвитку нових напрямків виробництва і реалізації продукції.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.