Тенденції взаємодії кредитної системи з реальним сектором економіки

9 Червня, 20133:59 am

0


Тенденції взаємодії кредитної системи з реальним сектором економіки

Різноманітність господарського життя в світовому масштабі, множинність форм фінансово-промислового співробітництва породжує існування різних моделей взаємодії монетарного і реального секторів економіки. Вони (моделі) не складаються стихійно, а визначаються, перш за все, загальною тенденцією, об’єктивно формується в даній країні на основі дії певних передумов.

В даний час в світі склалися дві основні моделі взаємодії банківського і промислового секторів: англосаксонська (американська) і німецька.

Принципові відмінності між ними можна коротко визначити наступним чином:

– Для німецької моделі характерна різко асиметрична структура фінансового ринку з різко вираженим домінуванням банків, для британської та американської – симетрична, з більш-менш розподіленої міццю між комерційними банками та іншими фінансовими інститутами;

– У британської моделі три основні функції фінансового посередництва розподілені між спеціалізованими фінансовими інститутами, в той час як в німецькій моделі вони здійснюються універсальними банками.

Говорити про оптимальну модель взаємодії банків і виробництва важко. Оптимальною моделлю для конкретної економіки можна назвати таку модель, яка дає кращі результати. Все ж, якщо розглядати ефективність функціонування моделей з точки зору забезпечення розподілу коштів для фінансування капіталовкладень, то німецька модель в цілому більш ефективна (в силу більш високої стабільності на базі ефектів диверсифікації та пов’язаної з цим високої надійності), хоча і має свої недоліки.

Моделі інших країн в більшості своїй є різновидами однієї з двох вже сформованих основних моделей. Пріоритет ж того чи іншого різновиду визначається дією в країні певних факторів.

Було виявлено 5 основних груп факторів, що впливають на формування моделей взаємодії реального і монетарного секторів на рівні країн:

– Існуючий в країні тип господарського механізму,

– Умови економічного розвитку,

– Загальна потреба в довгостроковому фінансуванні з боку промисловості,

– Наявність альтернативних джерел фінансування та дії уряду.

Проведений аналіз дозволив зробити висновок про те, що кредитна система нашої країни в даний час рухається в напрямку німецької моделі і можна сказати, що вона поступово стабілізується, адже в країні більш активно надають кредити на авто, житло на бізнес потреби. Про це свідчить значна подібність ситуації з історичними особливостями виникнення німецької моделі, зокрема, загальні умови політичного та економічного розвитку, відсутність реальних альтернатив комерційним банкам, відсутність ліквідної фінансової системи та ін..

Проте існування специфічних факторів (наприклад, високої концентрації економічних проблем, великою мірою втручання держави в процес взаємодії фінансових і промислових інститутів) призводить до того, що німецька модель розвивається у нас в модифікованому вигляді, з різними відхиленнями і деформаціями.