Термін “Варіантність”

13 Листопада, 20112:17 pm

0


Термін “Варіантність”

Термін “Варіантність”

1. Конкретна реалізація, втілення в певній кількості текстів явища варіативності. Наприклад, деякі романи О. де Бальзака мають до дванадцятьох варіантів.

2. Здатність тексту до варіювання. Фольклорні твори завжди є варіантними, бо варіантність визначає форму їх побутування. В літературі варіантними текстами можуть виступати традиційні сюжети, мотиви та образи як ті, що вже реалізовані в багатьох текстах (Дон Жуан, Жанна д’Арк), так і ті, що мають тільки два варіанти.

Варіантність в теорії традиційності сюжетів є свого роду визначенням, прогнозуванням якісних характеристик того чи іншого матеріалу в його потенційній спроможності до подальших реалізацій в літературі.