Термін “Вид літературний”

26 Листопада, 20113:35 pm

0


Термін “Вид літературний”

Термін “Вид літературний”

ВИД ЛІТЕРАТУРНИЙ (В.л.) — відносно стійкий тип художньої структури в межах літературного роду. В логіці родо – видові відношення впорядковують елементи класифікаційної системи: під родом розуміють клас, що містить в собі інший, під видом — клас, що міститься в іншому. Відповідно і в літературознавстві розрізняють види епосу (епопея, роман, повість, оповідання, казка та ін.), лірики (пісня, буколічна поезія та ін.) і драматургії (трагедія, комедія, власне драма).

На існування В.л. вказував ще Арістотель, коли говорив, що за предметом наслідування серед драматичних творів слід розрізняти комедію та трагедію. В подальшому В.л. знаходить теоретичне обгрунтування в працях Н.Буало, Г.Е.Лессінга, Ф.Шіллера, Г.В.Ф.Геґеля, В.Бєлінського та ін.

У наш час під В.л. здебільшого розуміють модифікацію літературного роду; в свою чергу, модифікацією В.л. називають жанр.

Незважаючи на формально логічну стрункість такої системи, чимало вчених з нею не погоджуються: іноді просто пропонується інша термінологія: ріджанржанр, різновид, модифікація або форма; в інших випадках заперечується доцільність самого потрійного поділу,   як   надто   подрібненого   (напр., пропонується розрізняти тільки рід і жанр). Певною підставою для подібних поглядів є той факт, що незрідка (особливо в ліриці) досить важко буває розрізнити В.л. і жанр. Таким чином питання про необхідність застосування поняття В.л. залишається відкритим.