Трудова підготовка учнів старших класів

2 Квітня, 20147:52 am

0


Трудова підготовка учнів старших класів

Досвід сучасної школи підтверджує правильність, життєву необхідність органічного поєднання навчання з суспільно корисною продуктивною працею учнів, що підносить рівень освіти і виховання підростаючого покоління, забезпечує підготовку учнів до роботи в різних галузях народного господарства і культури.

Поєднання навчання з продуктивною працею визначає новий етап у розвитку учнів, у формуванні їх морально-трудових якостей. Безпосередня участь учнів старших класів у продуктивній праці, нові форми відносин, у які вони вступають між собою і навколишнім середовищем, сприяють активному формуванню ставлення до праці, професійних навичок, зміцненню дисципліни, дружби, товаришування, виховують свідоме, сумлінне ставлення до праці, до виконання своїх трудових обов’язків, почуття відповідальності перед колективом, суспільством.

Важливим завданням трудової підготовки учнів на другому етапі навчання є формування в них умінь і навичок виконувати певні виробничо-трудові функції, зв’язані з тими чи іншими галузями народного господарства, з виробленням продукції.

Опанування трудових умінь і навичок є передумовою вироблення в учнів трудової майстерності, культури праці. Поняття культури праці дуже широке, воно включає цілий комплекс умінь, навичок, звичок:

– уміння раціонально організовувати, планувати і обліковувати свою роботу;

– виконувати будь-яку роботу творчо, виявляючи ініціативу, уміння застосовувати теоретичні знання на практиці і постійно поповнювати їх;

– працювати швидко і якісно;

– застосовувати раціональні методи і прийоми, раціонально використовувати час; прагнути підвищувати продуктивність праці, поліпшувати якість продукції;

– працювати акуратно, красиво;

– бачити у виготовлених предметах, у самому процесі праці їх естетику, мати з цього насолоду;

– переборювати труднощі в процесі роботи;

– контролювати свою роботу, користуючись для цього сучасними контрольно-вимірювальними приладами;

– користуватися технічною документацією, інструкційними, технологічними картками та ін.;

– раціонально організовувати своє робоче місце, доглядати за інструментами, економно витрачати матеріали, енергію.

Формування в учнів трудової, технічної культури досягається насамперед змістом, правильною організацією, методами праці в навчальних майстернях, на навчально-дослідній ділянці, в процесі теоретичного і практичного трудового навчання, шляхом вивчення, узагальнення і застосування досвіду праці.

Ефективність виховання в учнів культури праці залежить ще й від того, в якій мірі вони усвідомлюють мету і з яким інтересом виконують трудове завдання, які організаційні форми і методи його виконання, яка результативність роботи.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто