Трудове навчання в початкових класах

12 Квітня, 201410:56 am

0


Трудове навчання в початкових класах

Трудова підготовка учнів починається в початкових класах загальноосвітньої школи. Головне завдання на цьому етапі трудового виховання – прищепити учням правильні поняття про працю, розуміння того, що праця в нашому суспільстві є справою честі і громадського обов’язку кожної людини, виховати в них любов до праці, свідоме ставлення до виконання своїх трудових обов’язків, виробити елементарні трудові уміння і навички.

Найважливішим засобом підготовки учнів молодших класів до праці є навчання. Зміст дидактичного матеріалу забезпечує формування в них правильних уявлень про роль праці в сучасному суспільстві, про трудову діяльність людей. У процесі навчання учні ознайомлюються з трудовими досягненнями народу, у них формуються відповідні уявлення і поняття про працю, її роль в житті суспільства.

На уроках пояснювального читання діти ознайомлюються з боротьбою людей за перетворення і підкорення природи, дізнаються про різні види праці в промисловості і сільському господарстві, про те, що всі великі відкриття – результат напруженої творчої праці людей. Так вони починають розуміти силу праці і знань людини.

На уроках праці учні опановують трудові уміння й навички, ознайомлюються з найпростішими матеріалами і їх властивостями, інструментами. Учні 1-2 класів працюють з папером, тканиною, пластиліном, ознайомлюються з властивостями цих матеріалів. У процесі праці діти з’ясовують основні етапи трудового процесу: усвідомлюють мету трудового завдання, добирають відповідний матеріал та інструмент для виконання трудового завдання, вимірюють і розмічають матеріал за заданими розмірами, уточнюють порядок виконання трудових операцій тощо.

У 2-3 класах учні працюють з тканиною – шиють, вишивають, в’яжуть; виконують картонажні, палітурні роботи; ознайомлюються з новими інструментами, пристроями; набувають навичок технічного моделювання; вчаться конструювати деякі прості технічні пристрої та ін.

На уроках праці в учнів формуються такі трудові якості, як точність, акуратність, сумлінність у виконанні завдань, усвідомлення значення праці для загальної користі. Вже в 1 і 2 класах учні засвоюють елементарні способи монтажу: вчаться з’єднувати деталі виробів за допомогою клею, гвіздків, пазів у виробах. Так виховується увага, спостережливість, розвивається самостійне мислення, творче ставлення до праці.

Уроки праці в початкових класах досягають своєї навчальної і виховної мети, якщо вони активізують мислення учнів, вимагають самостійності в роботі. Засобом активізації уроків праці може бути вступна інструктивна бесіда на початку уроку, в якій чітко розкрито зміст трудового завдання, послідовність його виконання. Бесіда мобілізує увагу учнів, збуджує їх інтерес, активізує мислительну діяльність, забезпечує самостійне виконання поставленого завдання. Цьому можуть сприяти також поточний інструктаж і контроль учителя.

Учитель повинен давати учням можливість самим догадуватись, як здійснити поставлене перед ними трудове завдання, проводити спеціальні вправи, які сприяють формуванню навичок самостійного обдумування завдання, виробленню вміння творчо розв’язувати його. Розвиток осмисленого підходу учнів до трудових процесів великою мірою залежить від того, наскільки вчитель уміло пов’язує уроки праці з дидактичним матеріалом основ наук – арифметики, природознавства, малювання та ін.

Правильно побудовані уроки праці сприяють формуванню в учнів поняття про працю як моральну категорію, виховують колективні трудові взаємини, свідоме ставлення до виконання трудових завдань. Праця в їх очах набуває суспільного значення.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто