Український етикет та культура мовлення

25 Березня, 20131:15 pm

0


Український етикет та культура мовлення

Одним із визначальних критеріїв вихованості людини, її моральної сутності, ввічливості є вживання у мовленні етикетних формул. Недарма ж слово “ввічливість” пов’язане із формою “у вічі”: тобто ввічливий – “той, хто дивиться у вічі”. Первинною функцією багатьох етикетних знаків виступала демонстрація миролюбності, відсутності ворожості, агресивності. Це повинен був засвідчити насамперед погляд людини, але ж недаремно в народі кажуть, що очі – джерело душі.

Питання ввічливості безпосередньо пов’язані з проблемою духовності, моральної краси суспільства. Засвоєння правил мовного етикету І. Я. Франко розглядав у руслі формування людини як особистості. Як зазначає Т.І. Панько, “структура мовленнєвого етикету склалася в кожній нації на її власній народній основі під впливом різного роду психологічних, історичних, соціально – політичних, культурологічних факторів. Від розуміння сутності народного мовленнєвого етикету безпосередньо залежить культура людських взаємин”.

Наведемо основні етикетні формули, які прийнятні у високій та нейтральній тональностях спілкування.

Вітання Доброго ранку! Добридень! Вітаю Вас! Моє шанування! Радий вітати Вас!

Побажання Щасти Вам, Боже, на кожній дорозі! Будь здорова як вода, а щаслива як зоря! Щоб Ви були веселі як весна, багаті як земля, бистрі як вода, а гожі як рожі! Дай Вам, Боже, і щастя, і сили!

Подяка Щиро дякую! Безмежно вдячний Вам! Від щирого серця складаю Вам подяку! Висловлюю щиру вдячність! Прийміть мою щиру подяку!

Вибачення Пробачте будь ласка! Дозвольте вибачитися перед Вами! Перепрошую! Прошу вибачення!

Прохання Не відмовте у проханні! Щиро прошу! З ласки Вашої! Дозвольте Вас попросити! Дозвольте!

Прощання До побачення! На все добре! Бувайте здорові! Хай щастить Вам! Прощайте!

Комплімент У Вас прекрасний вигляд! Ви прекрасний майстер! З Вами так цікаво розмовляти! У Вас витончений смак! Ваш виступ був чудовий!

Запрошення Дозвольте запросити Вас! Ласкаво просимо! Раді будемо Вас бачити! Просимо завітати!

Слід звернути увагу на функціонування в сучасному мовленнєвому етикеті звертань пане, добродію. На цей час вони увійшли до активного словника українців.

Форма пане фіксується з XIV ст. як офіційне звертання до осіб привілейованих верств суспільства. Пізніше вона узвичаїлася як звертання до людей, незалежно від їх соціального становища. На сьогодні це звертання реабілітовано згідно з усно – розмовною традицією українців, яка передбачає використання таких структур: пане /пані /панно /паничу + ім’я (у товаристві, родинному колі) або пане /пані /панно + прізвище та ім’я й по батькові (в офіційному спілкуванні).

Також типовою українською шанобливо-ввічливою етикетною формою є звертання добродію до знайомих і незнайомих людей. Ця форма відома з XVII ст. На сучасному етапі вона використовується самостійно або в поєднанні з іменем чи прізвищем. Зараз проблема ввічливості надзвичайно актуальна. Вона розкриває взаємовідношення між мовою і ментальністю українського народу, риси національної специфіки українців. Сучасна молодь повинна ретельно вивчати формули ввічливості, щоб виховувати кращі риси, залучатися до культури мовлення, правил і моделей спілкування, які дійшли до нас із давнини.

Адже ставлення людини до мови є показником її культурного  рівня. Мова втілює в собі духовні скарби народу. Прагнення вдосконалювати форми мовленнєвого спілкування свідчить про небайдужість людини до минулого, сучасного й майбутнього свого народу.

Етикетні правила спілкування українців надзвичайно колоритні. Вони увібрали в себе риси національно – культурної специфіки мовної поведінки українців. Вивчення їх є залученням до духовності українського народу, до кращих набутків його культури.

Ковальова Н.О., Новикова Ю.М.
Навчальний посібник з українознавства. – Макіївка: ДонНАБА, 2005. – 110 с.