Управління грошовими коштами в компаніях нових видів бізнесу

Березень 1st, 201312:42 pm

0


Управління грошовими коштами в компаніях нових видів бізнесу

В даний час все більшої актуальності набувають такі нові види бізнесу, такі як інтернет-бізнес або контент – бізнес. Дані напрямки бізнесу є новими, і особливості управління фінансами, зокрема грошовими коштами, в них вивчені слабко. Більшість великих компаній даних галузей зараз мають значні резерви підвищення загальної ефективності системи управління фінансами шляхом удосконалення управління грошовими коштами. Для решти компаній це спосіб підвищити свою кредитоспроможність.

Методи й механізми управління грошовими коштами, чітко відпрацьовані в звичайних видах бізнесу, такі як технологія складання бюджету грошових потоків, оптимізація фінансового циклу, управління вільним залишком грошових коштів, не адекватні для застосування в цій галузі і потребують адаптації, оскільки не враховують специфіку галузі: високі ризики і зміни їх пріоритетів із зростанням компанії, динамічний зміна стратегічних цілей фірми.

Вибір стратегії управління грошовими коштами повинен залежати від того, які ризики значимі для компанії в даний момент, на якій фазі росту знаходиться компанія та інших умов. Тому необхідною процедурою в компаніях нових видів бізнесу є складання карти ризиків. На основі аналізу такої карти ризиків повинен формуватися склад методів управління грошовими коштами. Так, у випадку збільшення значення кредитних ризиків потрібно переходити до складання бюджету грошових коштів зверху вниз, застосовувати моделі управління вільним залишком грошових коштів, адаптовані до специфічним галузевим умовам. При збільшенні значення ризиків відповідальності перед клієнтом потрібно акцентувати увагу на оптимізації фінансового циклу.

Управління вільним залишком грошових коштів, значення якого збільшується при зростанні кредитних ресурсів, повинно грунтуватися на адаптації західних моделей (Міллера-Орра, Стоуна, Баумола). Галузева специфіка робить економічно неефективним застосування таких моделей без адаптації, оскільки вільний залишок коштів у досліджуваних компаніях володіє високою мінливістю, (що суперечить, наприклад, моделі Міллера-Орра). В результаті застосування даних моделей без адаптації викличе часті конвертації грошей у цінні папери і назад. Відповідно адаптація даних моделей повинна полягати в згладжуванні математичних параметрів, на яких грунтуються дані моделі.

У багатьох досліджуваних контент – провайдерів, а також в Інтернет компаніях, які працюють над розширенням карти покриття 3g на початковій фазі розвитку фінансовий цикл негативний. Негативна величина фінансового циклу ускладнює відносини з покупцями (знижує термін оплати послуг) і з постачальниками (викликає неплатежі), що при збільшенні ризиків втрати клієнтів і зростанні відповідальності перед кожним клієнтом набуває важливого значення. У такій ситуації збільшення фінансового циклу до нульового значення викличе вимивання коштів у таких компаній і призведе до потреби в додатковому фінансуванні. Тому в таких компаніях слід здійснювати плавний перехід до мінімального позитивному значенню фінансового циклу.

Більшість компаній не займається моделюванням організаційних процесів як управління фінансами в цілому, так і управління грошовими коштами. Такий підхід призводить до політики м’яких бюджетних обмежень усередині цих компаній. Моделювання таких процесів в компаніях нового виду бізнесу дозволяє чітко визначити відповідальних осіб за кожну процедуру управління грошовими коштами, технологію виконання денних процедур, необхідну вихідну інформацію для їх здійснення. Моделювання процесів управління грошовими коштами таких компаній має здійснюється на основі міжнародних стандартів IDEFX і повинно включати такий елемент, як процедури аналізу ризиків.

Таким чином, основним підходом до ефективного управління грошовими коштами в нових видах бізнесу є визначення складу методів управління ними на основі карти ризиків. Найбільше значення в таких компаніях потрібно зраджувати оптимізації фінансового циклу, технології складання бюджету грошових потоків та управління вільним залишком грошових коштів, але ефективність застосування кожного даного методу залежить від конкретної ризикової ситуації на ринку.