Управління мотиваційним процесом в сучасній організації

18 Липня, 20134:36 am

0


Управління мотиваційним процесом в сучасній організації

Сучасне управління персоналом у системі менеджменту якості підприємства здійснюється в контексті парадигми управління людськими ресурсами, розглядає персонал, з одного боку, як найважливіший специфічний ресурс, а з іншого боку, як внутрішнього споживача системи винагороди (заробітної плати і пільг, кар’єрного зростання, програми навчання, значущості та престижності роботи), пропонованої працівникам за якісний і продуктивну працю.

Саме тому мотиваційні процеси системи менеджменту якості організації стають об’єктом дослідження багатьох учених. А результати, отримані авторами: проаналізований стан мотиваційних процесів в організації використовують для розробки алгоритмів їх корекції.

Відповідно вимог міжнародних стандартів ІSO 9000:2008 персонал, робіта, якого впливають на якість продукції, повинен бути відповідним чином мотивованим і залученим в процеси організації.

Серед теоретичних і методичних проблем управління мотиваційними моделями в системі менеджменту якості підприємства особливе місце займають питання:

– Розгляду мотиваційних процесів в системі менеджменту якості підприємства з позицій внутрішнього споживача – персоналу;

– Розробки простих, але статистично обґрунтованих процедур визначення домінуючих персональних цінностей і відповідного їм типу мотивації, прийнятного для робочої групи;

– Ідентифікації стратегій вибору мотиваційної програми при наявності або відсутності узгодженості думок співробітників робочої групи.

З метою корекції виявлених недоліків здійснення мотиваційних процесів в системі менеджменту якості організації передбачається реалізація наступних видів діяльності:

– Розробка процесної моделі управління мотивацією працівників;

– Визначення технології ідентифікації персональних цінностей працівників;

– Виявлення домінуючих персональних цінностей;

– Обґрунтування стратегій вибору мотиваційної програми при наявності або відсутності узгодженості думок співробітників робочої групи.

Запропонована модель дозволяє не тільки визначити домінуючі ціннісні орієнтири персоналу, підвищивши при цьому рівень надійності отриманих даних, а й встановити напрями мотиваційної програми, відповідної запитам і очікуванням співробітників.