Важливі фактори розвитку та стимулювання підприємницької діяльності

4 Травня, 20157:59 am

0


Важливі фактори розвитку та стимулювання підприємницької діяльності

Принципово нові бізнес відносини повинні складатися між підприємствами, орієнтованими на підприємницьку діяльність з державою. Необхідність централізованого регулювання підприємницької діяльності зберігається, але виникає новий тип регулювання, заснований на економічних методах – податкових ставках, відсотках за кредит та інше.

Сфера підприємницької діяльності за своєю суттю конкурентна. В значній мірі конкуренцію створює сама підприємницька діяльність. Поява декількох секторів економіки сприяє розвитку конкурентних відносин між ними та підприємствами всередині кожного сектора.

Основу високої ефективності господарювання становить підприємницька діяльність, що дозволяє задовольняти суспільні потреби на базі власного економічного інтересу підприємців. Тому на різних рівнях державної влади необхідно здійснення програм, спрямованих на формування ринкової економіки, розвиток підприємництва.

Важливим елементом системи підтримки підприємницької діяльності є підтримка малого бізнесу. У малому бізнесі формується шар людей, що складають опору ринкової економіки. Тут напрацьовуються навички підприємництва, складається психологія бізнесмена.

Підтримка малого бізнесу включає формування інформаційної бази, навчання підприємців, сприяння матеріально-технічному забезпеченню підприємств малих форм господарювання, створення мережі аудиторських, консультаційних форм, бізнес інкубаторів, фондів підтримки підприємництва, бізнес-центрів для ділового спілкування та інших ринкових структур.

Істотним елементом системи підтримки підприємництва є державна допомога у формуванні ринкової інфраструктури: бірж, торгово-посередницьких фірм, комерційних банків. Одночасно необхідно концентрувати увагу на проблемі реінвестування прибутку. Підприємницька діяльність тільки тоді приносить ефект, коли спрямована не на споживання заробленого, а на розвиток виробництва.

Важливим фактором розвитку підприємницької діяльності є просування товару і його реалізація на ринку. Перспективним напрямком стає розвиток мережі фірмової торгівлі виробленою продукцією, що дозволяє істотно збільшити обсяги реалізації продукції без посередників за рахунок низької ціни продажу.

Одночасно з цим, підприємства повинні приділяти увагу питанням створення маркетингової служби, орієнтування всіх підрозділів на обслуговування клієнтів, маркетингова спрямованість функціонування всього апарату управління і т.д.

Більше уваги слід приділити питанням реклами, участі у виставках, ціноутворення, руху товару, тобто усього комплексу факторів, що сприяють зростанню обсягів реалізації продукції.

У вирішенні проблем розвитку виробництва і реалізації продукції ключове значення набуває зміцнення та упорядкування економічних і виробничих зв’язків між основними сферами. Одним з ключових моментів, що сприяють реалізації оптимальних варіантів сировинного забезпечення підприємств харчової та переробної промисловості є розвиток тісних взаємозв’язків в технологічному ланцюжку.

Необхідно застосовувати заходи, вже перевірені у світовій практиці: прискорену амортизацію основних фондів і звільнення від податків власних інвестицій.

Літературні джерела:

Коновалова С.М.. Основні напрямки розвитку підприємництва в сільському господарстві. // Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі. – Харків: ХНАУ, 2015. – 338 с.