Важливість підвищення Інтернет компетенції спеціалістів

20 Січня, 20143:41 pm

0


Важливість підвищення Інтернет компетенції спеціалістів

Система вищої освіти покликана готувати фахівців, орієнтуючись на умови сучасного професійного середовища. На відміну від попередніх періодів розвитку економіки нашої країни, що характеризуються високою спеціалізацією професійної сфери, сучасний фахівець функціонування як усередині своєї професії, так і у взаємодії із зовнішнім середовищем.

Передумовою виникнення і можливістю існування мультифункціональності в професійному середовищі є розвиток інформаційних технологій.

Однією з найбільш доступних і популярних ІТ- середовищ є всесвітня мережа Інтернет. На даний момент рівень розвитку даної структури дозволяє оптимізувати значне число процесів, що протікають в ході професійної діяльності: комунікація, пошук інформації, професійне навчання та багато іншого стає все більш доступним за допомогою мережі Інтернет.

Технічні можливості та глобальні масштаби поширення призводять до того, що Інтернет стає робочим місцем для величезної кількості фахівців самих різних областей професійної діяльності.

Маючи на увазі, що орієнтування в Інтернет просторі стає невід’ємним показником професійної компетентності майбутніх фахівців, виникає ряд питань, пов’язаних з підвищенням якості цієї діяльності. Па етапі вузівського навчання представляється можливим формування у студентів компетентності у використанні інформаційних ресурсів мережі. Дана проблема виступає в операційному і змістовному аспектах. Якщо навички взаємодії з мережевими ресурсами можуть сформуватися шляхом кількісного накопичення досвіду перебування в мережі, то змістовні питання вимагають якісного підходу, оскільки мова йде про оцінку якості використовуваної інформації, пізнавальної культурі та етиці. Абсолютно логічно і доцільно, що рішення даних питань має йти паралельно з процесом професійного навчання.

Позитивними тенденціями мережі Інтернет останніх років є формування професійних співтовариств, поява сайтів, що містять інформаційні матеріали високої якості. Таким чином, всесвітня мережа стає засобом оперативного доступу до інформації, послуг у самих різних сферах професійної діяльності. Крім того Інтернет надає безмежні можливості для професійного спілкування.

До цієї мережі активно долучаються офіційні представники вищих навчальних закладів. Вони використовують сучасне комп’ютерне обладнання вони створюють інформаційні навчальні мережі. Більш детально про таке обладнання та сфери його застосування можна дізнатися за цією адресою в мережі: http://nz-mall.com/

Інформаційні ресурси можна умовно розділити на такі групи:

1) інформаційні портали інститутів системи освіти (федерального, регіонального, місцевого рівнів), які є оперативним джерелом офіційної інформації законодавчого характеру;

2) сайти освітніх установ: містять ознайомчу та контактну інформацію про самій установі і надають їм освітніх послугах;

3) сайти професійних співтовариств і організацій: інформаційні ресурси, які можуть містити саму різну інформацію і відкривати доступ до самих різних сервісів (архіви статей, консультування, тестування, веб-семінари, інформація про послуги і фахівцях організації, відгуки, і багато чого іншого);

4) персональні сайти фахівців-практиків: надають інформацію про професійну діяльність та послуги, що надаються фахівцем, створюють можливість для безпосередньої комунікації з ним;

5) тематичні ресурси: надають інформацію і відкривають доступ до послуг з певної проблематики;

6) сайти видавничих центрів і спеціалізовані Інтернет-видання: містять каталоги видаваної літератури, а також доступ ( на безоплатній або платній основі) до текстів статей, підручників та іншої наукової і навчальної літератури.

Підвищення компетентності студентів при взаємодії з Інтернет-ресурсами в єдності оопераційного, ціннісного та етичного компонентів бачиться нам важливою у зв’язку з тим, що інформаційні технології поступово стають невід’ємною складовою професійної діяльності практично будь-якого фахівця. Підвищення компетентності студентів в даному виді діяльності робить позитивний вплив на рівень професійної підготовки і полегшує їх адаптацію в професійному середовищі.

Відомості про автора: С. А. Філіппова

Теги: