Важливість професіоналізму працівників сфери авіатуризму

Серпень 17th, 20135:24 pm

0


Важливість професіоналізму працівників сфери авіатуризму

Сучасна реальність вимагає появи фахівців, що володіють новими якостями, професійними навиками та сучасними знаннями для забезпечення вдалого обслуговування клієнта. Матеріальне виробництво в інформаційному суспільстві із зміненими механізмами конкуренції, стає вторинним по відношенню до виробництва інформації і знань. Знання стають основним ресурсом, основною складовою розвитку організації і багато в чому визначають конкурентоспроможність фірми.

Знання знаменують перехід до зміни структури собівартості послуг, які визначаються інтелектуальними ресурсами. Спроби через освіту та управління знаннями підвищити інноваційний потенціал туристичної фірми, створити перспективи її розвитку не приведуть до успіху, якщо до даної проблеми не підійти комплексно.

Системні проблеми фірми вирішуються комплексно, системно, вона спрямовані на всебічний розвиток окремої особистості, колективу й організації в цілому. Системний принцип інноваційного розвитку фірми полягає в умінні колективу і окремої особистості вирішувати професійні завдання в типових та нестандартних ситуаціях; умінні ділитися досвідом; розвитку системного мислення; формуванні світогляду, сполученого з цінностями суспільства і фірми; знанні взаємообумовлених процесів; умінні управляти знаннями.

Дешевые авиабилеты на svit.aero

Сучасна туристична компанія для приваблення клієнтів повинна дивувати професійним підходом персоналу та цікавими туристичними пропозиціями. Багато туристів в наш час не бажають проводити багато часу у дорозі, а хочуть більше часу відпочивати, тому оптимальним є укладення договорів туристичних підприємств з авіакомпаніями, а в отриманні дешевих авіаквитків допоможе ніхто інший як кваліфікований працівник тур-компанії.

Знання являють собою перевірений практикою результат пізнання дійсності, відображення її в мисленні людини. Вищим виразом знань є сформованість професійних умінь. Успішно розвивається туристична фірма повинна направити зусилля на розвиток системи управління знаннями, покликаної налагодити ефективну роботу з інтелектуальними ресурсами.

Модель управління знаннями в туристичній фірмі слід доповнити чинниками, що забезпечують продуктивність, професіоналізм і майстерність кожного члена колективу. До них відносяться об’єктивні фактори (соціально-економічні умови життя і діяльності людей, що працюють в організації); суб’єктивні (ціннісні орієнтації, відповідальність, компетентність, креативність, професійні та загально-інтелектуального знання, прагнення до самовдосконалення); суб’єктивно-об’єктивні, пов’язані з організацією професійного середовища керівниками, якістю формулювання завдань колективу організації.

Такі фактори можуть носити характер рушійних сил, головних детермінант прогресивного розвитку особистості, забезпечують саморух особистості до вершин професіоналізму, самоосвіти, саморефлексії, саморозвитку, що підвищує інноваційний потенціал фірми.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.

Теги: