Важливість розвитку інфраструктури агропромислової галузі

5 Березня, 20155:54 am

0


Важливість розвитку інфраструктури агропромислової галузі

У роки незалежності сільське господарство, проблеми розвитку села зайняли одне з важливих місць у державній політиці, в соціально-політичній, економічній і духовного життя.

Поряд з виробництвом харчової продукції для населення, сировини для промисловості сільське господарство виконує також задачу ринку для промислових товарів. Будь-які зміни в аграрній політиці роблять свій вплив на всі сфери економіки країни. Стабільність аграрної політики забезпечує стабільність економіки країни.

Відомо, що економічні реформи в нашій країні потрібно починати з реформ у сільському господарстві. Уряду потрібно приділити сільськогосподарським реформам особливу увагу. В сучасних умовах в країні є всі можливості для приросту у вирощуванні сільськогосподарських культур.

У політиці потрібна розробка нової концепція перебудови сільського господарства та розвитку АПК. Це стане значущим заходом в соціально-політичному і культурному житті сільського населення.

Підвищення добробуту та якості життя на селі відбилося в забезпеченні сільського населення благоустроєним житлом, розвитку торговельної, транспортної сфер, комунально-побутових послуг, охорони здоров’я, освіти, переробки і виробництва.

Реформи, що проводяться державою в сільському господарстві, тісно пов’язані з будівництвом впорядкованого суспільства.

Зміцнення місця і ролі села, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, розвиток інфраструктури галузі, вирішення проблем сільського населення, підвищення ступеня життя і культури сільських трудівників вимагає проведення в життя необхідних заходів.

Політика надає своєрідний вплив на зміни в соціально-політичному та духовному житті села. Політика, як складне, багатогранне явище оновлюється разом зі зміною основ життя людини. Не враховуючи місця села в суспільному житті, його впливу на політику, не можна досягти позитивних результатів.

Не заперечуючи пріоритету економіки в соціально-політичному житті села, необхідно дати гідну оцінку місцю політики, оскільки такий підхід дозволяє вирішити багато проблем на селі.

Вплив політики на селі спостерігається в сфері інтересів в соціальних відносинах, в ступені взаємозв’язку промисловості з сільським господарством, у взаємозв’язку політики з загальнолюдськими інтересами. Ці пріоритети служать своєрідними критеріями при проведенні політики щодо села.

У майбутньому необхідно розглядати термін “село” не як “відставання”, а, навпаки, як основу, базу розвитку промисловості.

В сьогоднішніх умовах, коли країна все глибше входить в ринкові відносини, широке напрямок економіки на соціальну сферу, забезпечення пріоритету інтересів людини має важливе значення.

Літературні джерела:

Мухаммад Мусурмонкулов. Розвиток сільськогосподарського виробництва – критерій добробуту села. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. // Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 312 с.