Відмінність визначень “паблік рилейшнз” від інших понять

16 Січня, 20124:13 pm

0


Відмінність визначень “паблік рилейшнз” від інших понять

Зв’язки з громадськістю – це, в кінцевому результаті, побудова системи гармонійних (а тому й ефективних) комунікацій, які сприяють досягненню потрібного результату (але не гарантують його). Та потрібно пам’ятати про те, що існує низка інших видів діяльності, що являють собою побудову і управління системою комунікацій. Тому необхідно порівняти їх та виявити відмінність визначень “паблік рилейшнз” від схожих понять.

Лоббізм. Спершу (XVII ст.) і в буквальному перекладі слово “lobby” означало коридор, куди члени англійського парламенту виходили для прогулянок чи голосування; кулуари. Зараз лоббізм – це багатоступеневий комунікаційний процес, що включає систему аргументації та механізм підготовки і прийняття нормативних актів на користь тих чи інших соціально-політичних сил. Однак в усіх випадках йдеться про просування інтересів (і відповідно – про побудову комунікацій) через органи державної влади.

Advocacy (від advocate – відстоювання, підтримка, пропаганда поглядів та інтересів) також означає організацію комунікації з метою просування інтересів, але на відміну від лоббізму мова йде про комунікації та просування інтересів не лише через органи державної влади, але й через будь-які інші структури: вітчизняні чи міжнародні громадські організації, комерційні фірми, політичні партії, через впливових осіб та ін. Іншими словами, поняття “advocacy” більш ширше у порівнянні з “lobby”.

Public relation відрізняється від lobby та advocacy ще більшою шириною поняття. До комунікаційних суб’єктів піару зараховується вже і власний персонал, і група населення, що має стосунок до певного профілю діяльності. Що стосується мети комунікації, то вона базується не лише на просуванні певного інтересу, а й на підготовці ґрунту, додаткових умов для такого просування.

Пропаганда в найзагальнішому вигляді означає розповсюдження поглядів та ідей з метою впровадження їх у суспільну свідомість і активізації масової практичної діяльності. Відмінності від ПР:

• пропаганда має жорстку установку і прагне примусити людей прийняти (змінити) певну точку зору, не цікавлячись при цьому, хочуть вони цього чи ні; ПР має більш м’який характер і лише пропонує людям скористатися певною інформацією, а потім добровільно її прийняти (відкинути);

• пропаганда робить ставку на односторонній вплив на індивіда чи групу; ПР в обов’язковому порядку пропонує налагодження механізму двостороннього зв’язку, отримання і урахування зустрічного сигналу з боку аудиторії.

Реклама – інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї та починання, яка призначена для необмеженого кола людей і повинна формувати чи підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичних осіб, товарів, ідей та починань, сприяти реалізації товарів, ідей та починань. Розповсюджується у будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформації.

Подібність між рекламою та ПР полягає в тому, що в період розробки інформаційних кампаній PR-фірми та рекламні агентства використовують аналогічні етапи і методики, що мають на меті визначити цільові аудиторії і сформулювати основні повідомлення. Відмінності від ПР:

реклама відкрито оплачує розміщення інформації на газетних площах та в ефірному просторі; завдання PR-спеціаліста – добитися того, щоб та інформація, що виходить від клієнта, розміщувалася виключно завдяки її актуальності як для самих журналістів, так і для читачів, глядачів та слухачів;

реклама має формальні ознаки (наприклад, рубрику “реклама”) і регулюється спеціальним законом (Закон України “Про рекламу”); PR конкретизований набагато менше, його не так легко розпізнати, а тим більше виміряти ефективність (іншими словами, реклама прямо орієнтована на конкретний результат, ПР – на створення певних сприятливих умов для його досягнення);

• реклама – це обмежена у часі та об’ємі кампанія по вкиданню в суспільний простір певних доз “хороших новин”. Механізм ПР більш витончений і орієнтований на побудову безперервних взаємовідносин з різними суспільними групами, причому з найрізноманітніших причин, в тому числі й негативного характеру.