Вплив екологічних та державних стандартів на роботу підприємств

11 Березня, 201611:52 am

0


Вплив екологічних та державних стандартів на роботу підприємств

Сталий розвиток підприємств в умовах трансформаційної економіки обумовлюється безліччю специфічних факторів,  які є властивими для даного підприємства і загальних факторів, які впливають на всі суб’єкти економіки. У зв’язку з неоднозначністю і невизначеністю економічних процесів, постійних змін факторів, що обумовлюють стійкість підприємства, питання складу показників сталого розвитку підприємства залишається не вирішеним.

Рішенням завдань визначення систем показників займається ряд вчених, які використовуючи різні підходи і методики формують різний склад показників.

Поетапне формування системи показників, системи розподілу відповідальності і звітності пропонується два підходи до визначення показників: класичний і збалансованої системи показників – BSC (Balanced Scorecard).

Питання забезпечення сталого розвитку машинобудівного підприємства пов’язаний з рішенням безлічі економічних задач по стратегічно важливих напрямках діяльності підприємства. Тому тут необхідний комплексний підхід, який можна реалізувати за допомогою системи менеджменту сталого розвитку, заснованої на системі збалансованих показників.

Використання BSC для здійснення управління сталим розвитком і його оцінки обумовлено рядом причин. Забезпечення процесу сталого розвитку підприємства, на нашу думку, можливо за умови створення загальної стратегії спрямованої до мети, яку можна конкретизувати за напрямками діяльності, а також за умови створення комплексної системи показників, що охоплюють як фінансові, так і нефінансові показники сталого розвитку. Цим вимогам відповідає BSC, тому що це система стратегічного управління і оцінки її ефективності, за допомогою якої місію і загальну стратегію підприємства можна перевести в систему показників.

Сталий розвиток підприємства багато в чому обумовлюється стратегічним завданням сталого розвитку кадрового потенціалу підприємства і може виконуватися за рахунок створення на підприємстві систем охорони праці та здоров’я, соціальної відповідальності і системи охорони навколишнього середовища.

Використання показників травматизму, задоволеності умовами праці, ефективності системи управління виробничими ризиками і стану здоров’я персоналу дозволяє оцінити ступінь охорони праці та здоров’я працівників підприємства.

Такі підходи характеризуються показниками плинності кадрів, задоволеності співробітників оплатою праці та соціальної системою підприємства, а також задоволеності своїми правами. Також існує ряд державних стандартів, які передбачають впровадження системи управління навколишнім середовищем. Отримання підприємством такого сертифіката підвищує його конкурентоспроможність на міжнародних ринках, створює можливості рівноправного діалогу з зарубіжними партнерами, залучення інвесторів.

Відповідно до стандартів використовуються цільові екологічні показники, до яких прагне підприємство і залежні від специфіки процесів планові екологічні показники, а також екологічна ефективність.

Таким чином, система показників охоплює стратегічно важливі напрямки діяльності підприємства і дозволяє проводити комплексну оцінку сталого розвитку машинобудівного підприємства.

Літературні джерела:

Демидова І.А. Показники сталого розвитку машинобудівного підприємства. // “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки”, 26-28 березня. – СНУ, 2008.