Вплив екологічних технологій на ефективне функціонування підприємств

25 Грудня, 20155:04 pm

0


Вплив екологічних технологій на ефективне функціонування підприємств

В даний час найбільш актуальним є вирішення питання енергетичної незалежності. Заходи щодо реалізації державної політики за період були спрямовані на посилення інноваційних процесів у діяльності підприємств промислового сектора. Галузева програма енергоефективності та енергозбереження на майбутні кілька років передбачає фінансове, законодавче та науково-технічне забезпечення.

Концепцією державної енергетичної політики передбачено зниження енергетичних витрат на виробництво одиниці внутрішнього валового продукту (ВВП). В даний час найбільшими споживачами енергоресурсів є промисловість і ЖКГ. На думку фахівців, підвищення енергоефективності до європейського рівня дозволить суттєво змінити ситуацію по споживанню енергоресурсів і суттєво їх знизити.

Для здійснення прийнятої енергетичної концепції були прийняті ряд законів спрямованих на оптимізацію енергопостачання та енергоспоживання, розвитку внутрішнього виробництва, стимулювання науково-технічної, інноваційної та інвестиційної діяльності. Проте істотною мінімізації енергоємності за останні роки не спостерігається. Металургійна галузь як і раніше є базовою для економіки України, незважаючи на значне скорочення обсягів реалізації металургійної продукції, як і раніше саме ця галузь забезпечує велику долю загального експорту товарів.

У сучасній ситуації за останній рік значно скоротилися обсяги енергоспоживання, але це, в першу чергу, пов’язано зі значним скороченням виробничих потужностей. З урахуванням того, що металургійна продукція відвантажується на експорт, то зацікавленість підприємств у підвищенні конкурентоспроможності, безпосередньо залежить від зниження собівартості продукції за рахунок енерго- і ресурсозбереження.

Порівняльний аналіз витрат з європейськими виробниками металургійної продукції показав, що на виробництво 1 т сталі підприємства витрачають на менше, ніж в нашій країні. Для досягнення, хоча б європейських показників вітчизняним металургійним підприємствам необхідно активізувати інтелектуальний, технічний і фінансовий капітал. Ряд заходів металурги вже здійснили: на підприємствах були впроваджені ряд інвестиційних програм, які дозволили знизити собівартість сталі.

Звичайно ж, модернізація, проведена в галузі, вимагає значних інвестиційних вкладень. Зниження показників інноваційної діяльності промислових підприємств багато в чому залежить від нестачі фінансових та інвестиційних ресурсів. Необхідно ще відзначити фактори, які негативно впливають безпосередньо на діяльність промислового підприємства – це невідшкодування ПДВ підприємствам експортерам, застосування податкових інструментів дестимулюючого характеру.

Відтік оборотних коштів негативно позначається на фінансовому стані підприємств, особливо це ускладнюється при відсутності можливості кредитування, тоді як ці кошти могли бути спрямовані на розвиток підприємств.

Сьогодні доцільно систематизувати державні підходи з підтримки вітчизняного металургійного і машинобудівного промислового виробника, які дозволять стимулювати реалізацію енергозберігаючих заходів та впровадження енерго-ефективних проектів.

Літературні джерела:

Безсонова С.І.. Шляхи зниження енергоємності вітчизняного промислового сектора. // Розвиток національної економіки: теорія і практика, м. Івано-Франківськ.– Тернопіль: Крок, – 2015.- Ч.2. – 446 с.