Вплив інформаційних технологій на економічне зростання

27 Березня, 20136:44 am

0


Вплив інформаційних технологій на економічне зростання

За останні десятиліття економісти створили безліч розробок по управлінню новою економікою або, як її ще називають інноваційною економікою. Економічне зростання є невід’ємним і необхідним атрибутом сучасної економіки, однак економісти в різних країнах світу не можуть дійти консенсусу щодо впливу інформаційних технологій на економічне зростання внаслідок існування так званого парадоксу продуктивності, який полягає в тому, що статистика не дозволяє зробити чіткий висновок про кореляції між цими показниками. Існує три точки зору в спробі пояснити парадокс:

• Чітка залежність відсутня у зв’язку з помилками вимірювання.

• Кореляція між розвитком інформаційних технологій і зростанням продуктивності не існує.

• Для того, щоб статистичні дані відображали дану залежність, необхідний більш тривалий проміжок часу.

В узагальненому вигляді ІТ можуть впливати на економічне зростання шляхом впливу на такі дві глобальні його складові, як праця (L) і капітал (K), викликаючи відповідно збільшення продуктивності праці і капіталу. На даному етапі більшість зарубіжних дослідників вважає, що роль інвестицій в ІТ-сектор полягає в тому, що вони підвищують національну продуктивність і стимулюють економічне зростання.

Інвестиції в інформаційні технології можуть збільшити продуктивність двома способами: безпосередньо посилюючи продуктивність праці шляхом заміщення робочої сили або збільшення її продуктивності або ж збільшуючи продуктивність капіталу, доповнюючи інші інвестиції. Інвестиції в ІТ можуть збільшити економічне зростання шляхом створення нових галузей промисловості, що використовують ІТ, таких як програмне забезпечення, надання інформаційних послуг і т.п.. Також не можна не помітити як стрімко розвивається корпоративний сегмент мережі Інтернет. Все більше компаній використовують домен su, щоб побудувати сайт свого електронного представництва.

Таким чином, можна виявити таку залежність: економічні фактори та інвестиції в інформаційні технології взаємопов’язані. Економічні фактори визначають рівень заробітної плати, доступність капіталу та якість ІТ-інфраструктури. Залежно від цих факторів, деякі країни витрачають відносно більше коштів на інформаційні технології.

Вплив ІТ на економічне зростання дає подвійний ефект: по перше, інформаційні технології впливають на зростання продуктивності праці та ефективності виробництва, отже, спостерігається непряме вплив на ВВП; а по-друге, ІТ-сектор входить у ВВП в якості доданка.

Оцінка позитивного ефекту від впровадження ІТ є складним завданням, оскільки державні системи статистики використовують різні методики аналізу факторів росту, що ускладнює порівняння країн за ступенем впливу ІТ на зростання продуктивності та економічне зростання.

Економічні дослідження, проведені в країнах Західної Європи в останнє десятиліття, підтверджують точку зору про те, що інвестиції в ІТ стимулюють економічне зростання.

Для того, щоб інформаційні технології як потенціал щодо прискорення економічного зростання розвивалися швидше, необхідна відповідна економічна політика. Складність полягає у визначенні правильної політики уряду щодо інноваційної економіки та інформаційних технологій.