Вплив інформаційних технологій на сфери діяльності підприємства

Вересень 16th, 20147:02 am

0


Вплив інформаційних технологій на сфери діяльності підприємства

Підприємство як структурна складова економічної системи суспільства піддається впливу телекомунікацій, так як вони є носіями трансформаційних змін, які виникають внаслідок переходу до інформаційного суспільства.

Тому огляд і аналіз можливості розвитку підприємства за рахунок ефективного та раціонального використання телекомунікацій є актуальним напрямком досліджень.

Телекомунікації – це область техніки, пов’язана з передачею, відправленням і прийомом знаків, сигналів, документів, зображення і звуків, тобто інформації будь-якого походження, по кабелю, по радіо, за допомогою оптичних та інших електромагнітних систем.

Сучасні працівники компаній охоче використовують сучасні технологічні прилади у своїй діяльності. Наприклад, телефон xiaomi 1s може повністю замінити комп’ютер працівнику та стати вдалим засобом планування та обробки інформації.

Ефективне впровадження телекомунікацій на підприємстві  дозволяє оптимізувати використання ресурсів.

Економія трудових ресурсів за рахунок впровадження телекомунікацій в виражається в:

– підвищенні якості праці (скорочення праці, перевага творчої діяльності);

– зниження  технологічних витрат на виробництво продукції (у першому наближенні-це оптимізація середнього залишку оборотних коштів на підприємстві за вирахуванням накладних витрат)

– зниження компенсаційної складової балансу за рахунок підвищення контролю за ефективністю використання основних фондів;

– контролю за рівнем їх зносу;

– своєчасності замін застарілих вузлів і агрегатів

– зниження ризику несвоєчасних податкових відрахувань, неустойок за виконання зобов’язань внаслідок бюрократизації переміщення інформації, ресурсів, готової продукції;

– скорочення витрат на побудову локальної мережі, підключення до Інтернет, користування мобільним зв’язком ін.

– витрати на придбання комп’ютерів, телефонних апаратів, зміст локальної мережі, утримання інфраструктури;

– контроль за використанням основних фондів.

– витрати на подолання наслідків недоброякісних телекомунікаційних послуг, неякісної техніки і пр.

Вплив телекомунікацій на складові інформаційного балансу підприємства:

– зміна структури зайнятості (зростання зайнятості в сфері послуг, зростання висококваліфікованих фахівців);

– зміна умов праці (перевага самозайнятості, дистанційної та часткової зайнятості, а також суміщення робочої сили і власника капіталу в одній особі).

Трансформаційні процеси, викликані розвитком телекомунікацій, забезпечують фірмі безпечне функціонування в сучасному світі і є запорукою сталого розвитку і підвищення ефективності діяльності підприємства на основі ресурсозберігаючих технологій.

Літературні джерела:

Гончаренко A.C. Андросов Е.М. Вплив телекомунікацій на ресурсозбереження. // “Економічні проблеми сталого розвитку” (17-25 квітня 2007 р.). – Том 1. – Суми, вид-во СумДУ, 2007. – 194 c.