Вплив персоналу на шлях розвитку сучасних торгівельних підприємств

23 Квітня, 201610:06 pm

0


Вплив персоналу на шлях розвитку сучасних торгівельних підприємств

В умовах розвитку ринкових відносин ефективне використання виробничих ресурсів, підвищення інтенсивності виробничих процесів є найважливішою умовою підвищення конкурентоспроможності підприємства і його стійкої роботи.

Колективна форма організації праці є одним з факторів інтенсифікації праці. Використовувати вплив цього фактора можна як в екстенсивному, так і інтенсивному розрізі.

В даний час на більшості підприємств покладаються на екстенсивний розвиток даної форми організації праці, що виражається в прагненні охопити якомога більшу кількість робочих бригадами, розширити види використовуваних колективних форм.

Інтенсивним шляхом розвитку є підвищення віддачі колективних форм, більш повне використання наявних в них можливостей. На практиці це означає повніше і краще планування роботи колективних форм, удосконалення систему оплати і стимулювання праці, покращення їх організаційного, інженерного забезпечення, раціоналізацію планово-облікових одиниць колективних форм і т.д.

Перед такою проблемою стоять не тільки підприємства-виробники продукції, а і компанії, які займаються їх продажем. Так, торгові підприємства створюють нові відділи, які займаються просуванням товарів через мережу Інтернет та надають можливість клієнтам купувати високотехнологічну продукцію дистанційно, наприклад, за допомогою цього сайту: rozetka.com.ua/euromart.

Важливість наведених факторів для підвищення ефективності праці безумовна, але облік їх при організації колективних форм стримується низкою причин, одна з яких відсутність методів оцінки та аналізу наведених факторів, що дозволяють цілеспрямовано організувати роботу щодо поліпшення функціонування колективних форм.

Наявні методи оцінки якості оперативного управління роботи колективних форм, їх організації односторонньо підходять до цього питання, вони враховують або тільки кінцеві показники роботи колективних форм або окремі приватні характеристики, наприклад, чисельність, системи оплати праці та т. д.

Аналіз функціонування колективних форм необхідно вести комплексно, з позиції системного підходу, з урахуванням існуючих взаємозв’язків, особливостей колективних форм з виробничими умовами конкретних підприємств. Особливо це важливо для оперативного управління роботою колективних форм, так як при оперативному управлінні доводиться до кінцевого результату вся та підготовча діяльність, яка проводиться всіма службами підприємства.

Оцінку якості оперативного управління колективними формами слід вести в функціональному розрізі. Причому необхідно враховувати як кількісну сторону вирішення завдань управління по даній функції, так і якість вирішення цих завдань.

Кількісна характеристика може бути отримана шляхом розрахунку ряду коефіцієнтів, що оцінюють повноту охоплення необхідних управлінських робіт.

Літературні джерела:

Мірошниченко І.М., Кім А.В.. Методи оцінки інтенсивності використання колективних форм організації праці. // “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки” (26-28 березня). – СНУ, 2008.