Вплив сучасних методів навчання на проведення лекцій

25 Жовтня, 20131:22 pm

0


Вплив сучасних методів навчання на проведення лекцій

У освітніх стандартах вищої професійної освіти є часові обмеження на лекційні курси та фіксований відсоток проведення занять в інтерактивній формі. На даний момент, у програмі студентів, які отримують освітньо-кваліфікаційних рівень бакалавра, лекції не можуть перевищувати 50%, а у студентів в магістратурі – 30% від загального числа аудиторного навантаження. У той же час в інтерактивній формі заняття повинні становити не менше 20% для бакалаврів, а в магістратурі – не менше 40 %. У стандарті намічений явний поворот у бік практичних та лабораторних занять, тому що інтерактивність, як взаємодія, що супроводжується інформаційним обміном, найлегше здійснюється в маленьких групах.

Існує думка, що з розвитком комп’ютерних технологій лекція починає втрачати свою актуальність. Звичайно, виступи лектора – дуже хорошого, артистичного лектора – безумовно, повинні залишатися. Усне спілкування, безпосередній контакт вченого, викладача – велике благо для спраглої до пізнання молодої людини. Але лекції повинні підкріплюватися додатковою інформацією, яка буде виноситись на екзамен. Система проведення екзаменів уже давно перестала бути ефективною. Студенти більш зацікавлені у використанні такої техніки як bluetooth микронаушник microyshki.com, ніж вивчення великої кількості матеріалу, адже вони розуміють, що більша частина теорії є зайвою.

Але чи ефективний цей контакт в аудиторії до сотні осіб (такі норми для лекційної аудиторії). Зазначимо, що з точки зору теорії мовного впливу при лекційній формі ведення занять порушуються мінімум три закони спілкування.

В першу чергу зауважимо, що чим довше звучить монологічне мовлення, тим вищим є рівень втрати уваги слухачів, а в результаті вони проявляють більше нетерпіння. Експерименти показали, що найбільш висока ефективність сприйняття лекторської мови перші десять хвилин. Наступні десять сприймаються як двадцять, а наступні за ними десять – як тридцять хвилин.

Талановитий лектор намагається міняти прийоми подачі лекції кожні п’ятнадцять хвилин, проте, лекція не перестає бути монологом.

У сучасних університетах кілька років як елемент навчального середовища працює дистанційна система Moodle. За допомогою Moodle, викладач створює курси, наповнюючи їх вмістом у вигляді текстів, графічного зображення, допоміжних файлів, презентацій, контрольних завдань і т.п. За результатами виконання студентами завдань, викладач виставляє оцінки і коментує відповіді. Таким чином, Moodle забезпечує інтерактивну взаємодію між учасниками навчального процесу.

У нових інформаційних технологіях консультування зручно з наступних причин:

1) на нього не треба спеціально приїжджати – важливо бути в мережі в призначену годину;

2) кожен має можливість поставити запитання і отримати на нього коротку відповідь у письмовій формі ( а письмова форма більш точна для розуміння);

3) відповіді викладача студент отримує як додаток до наявної лекції – відбувається накопичення інформації.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.