Вплив системи освіти на формування кваліфікованого фахівця ХХІ сторіччя

9 Грудня, 201611:57 am

0


Вплив системи освіти на формування кваліфікованого фахівця ХХІ сторіччя

Самостійна робота – це робота над собою, це серйозне зусилля з вироблення стійкої мотивації і відповідної поведінки в прагненні добровільно розвивати свої знання, вміння здатності. Це певна форма самовдосконалення.

Необхідність розширення елементів самоосвіти в навчальному процесі обумовлено, перш за все тим, що в сучасному світі обсяги інформації є величезними і вони мають постійну тенденцію до її розширення. Та й не слід забувати про матеріальну і організаційну сторону питання, тобто кількості педагогічних кадрів, допоміжного персоналу, графіку навчального процесу, тривалості робочого часу співробітників і т.д.

Звичка до самостійної роботи допомагає набути впевненості в своїх силах, усвідомити результати своєї діяльності, розвивати свої творчі можливості і відчувати відчуття своєї затребуваності. А головне, допомагає виробити звичку до постійної роботи над собою. Саме такий фахівець затребуваний на сучасному ринку праці.

У більш глобальному плані, студенту потрібно розкривати важливість постійної участі в процесі розвитку та оновлення своїх знань. Ця вимога сучасного науково-технічного і соціального прогресу і шлях забезпечення гідного місця кожної людини в цьому процесі. Підсумком вищої освіти для кожного має стати не тільки документ, але і система знань, умінь і навичок, що сприяють постійному оновленню цих знань.

Існують різні форми навчання, які широко застосовуються в світі. І разом з тим, щоб дійсно забезпечити успіх у своїй професійній діяльності, людина повинна мати доступ до інформаційно-освітнього поля в будь-якому віці, в будь-якому місці, при наявності різного рівня початкових знань.

За останні два десятиліття набули широкого і прискорений розвиток інформаційні технології і різноманітна комп’ютерна техніка з широкими можливостями. Це і зумовило зростання інтересу до дистанційного навчання в усьому світі.

Для забезпечення дистанційного навчання необхідна наявність сучасної комп’ютерної техніки у викладача і студента, забезпечення високошвидкісного Інтернету, знання сучасних освітніх інформаційних технологій, які повинні забезпечити інтерактивну взаємодію викладача і студента.

Необхідні, також, навчальні та методичні матеріали, в тому числі і в інформаційному просторі, якими добре володіє викладач. Але найголовніше, необхідна сучасна навчальна програма, яка буде чітко регламентувати умови праці викладача і студента, графік здійснення навчального процесу, форми контролю за самостійною роботою, форми і методи поточної і підсумкової звітності студента за конкретні види роботи.

Для виходу вітчизняної системи освіти на новий рівень потрібно провести серйозну робота з удосконалення матеріальної дистанційної освіти. Тому інтерес до дистанційного навчання буде тільки зростати.

Літературні джерела:

Тетяна Мелентьєва. Самостійна робота студента-як організаційний фактор дистанційного навчання. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – 158 с.