Врахування екологічних стандартів при розкритті рекреаційних можливостей регіону

Серпень 12th, 201410:18 am

0


Врахування екологічних стандартів при розкритті рекреаційних можливостей регіону

Сучасний світ це складна динамічна система. Центральною проблемою людства стала проблема самого життя, її збереження на Землі.

На сьогоднішній день рівень розвитку цивілізації і антропогенного впливу на природу досяг таких масштабів, що негативні наслідки цього неможливо не помітити. Деградація екологічних систем, зростаючий дефіцит невідновлюваних природних ресурсів привели людство до необхідності комплексного вирішення економічних і екологічних проблем.

Еволюційний рух суспільної свідомості в бік розуміння значущості проблем екології для виживання людства змінило зміст економічної теорії та породило екологічний підхід до питань комплексного взаємодії людини і природи, більш актуальними сьогодні стали вирішення екологічних проблем.

Основне завдання сьогоднішнього дня – це усвідомлення власниками та керівниками різних рівнів необхідності впровадження систем екологічного менеджменту і, в рамках встановлених обмежень, проходження принципу постійного поліпшення стану навколишнього середовища.

На сучасному етапі посилюється увага людей до рекреації – відновлення здоров’я та працездатності шляхом відпочинку поза житла на лоні природи або під час туристичної поїздки, пов’язаної з відвідуванням цікавих для огляду місць, а саме: національних парків, архітектурних пам’яток, музеїв.

Складовими рекреації є відпочинок, оздоровлення, туризм. Серед рекреаційних ресурсів істотне значення мають ресурси природного характеру: люди виїжджають на узбережжі морів, озер, річок, в гірські масиви, ліси і т.д.. В нашій країні є цікаві місця це можна активно відпочивати і взимку: наприклад придбавши бігові лижі підкорювати гірські схили.

Виїжджаючи на тривалий час або на кілька годин за сотні кілометрів або в передмістя, в спеціально обладнані для рекреації місця або вибрані власне людиною, спілкуючись з природою для відновлення своїх сил, люди створюють на неї потужний тиск. Особливо відчутно воно під час так званого “​​дикого” ​​туризму, який значно перевершує туризм організований.

Низька екологічна культура відпочиваючих призводить до масового забруднення природного середовища. Виходом з такої ситуації є поєднання рекреаційних природоохоронних інтересів шляхом створення в природних місцях національних парків, рекреаційних зон, туристичних стежок.

Ці території, крім головного завдання – збереження в недоторканності природних комплексів, покликані виконувати і рекреаційні функції, а при вмілому підході і вдалою організації ще і вирішувати економічні питання.

Літературні джерела:

Юрій Караван. Взаємодія економіки та навколишнього середовища. // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії. – Переяслав-Хмельницький, 2014 р. – 138 с.