Вибірка

26 Листопада, 20112:35 pm

0


Вибірка

Вибірка

ВИБІРКА — процес формування вибіркової сукупності художнього матеріалу чисельної системи, який безпосередньо вивчається методом кількісного аналізу.

Визначення вибірки — один з найважливіших етапів наукового дослідження. Соціологи розрізняють поняття генеральної та вибіркової сукупності. Генеральна сукупність включає всі без винятку елементи, що складають об’єкт дослідження (напр., всі варіанти однієї казки; всі твори на певний традиційний сюжет входять у генеральну сукупність). Вибіркова сукупність включає тільки певне число елементів, напр., ті варіанти казки, які зафіксовано в покажчику А.Аарне або Больте-Полівки; лише ті твори на даний традиційний сюжет, які вказано в покажчику Е.Френцель.

Визначення вибіркової сукупності повинно максимально збігатися й за основними якісними характеристиками зі структурою генеральної сукупності. Вірне визначення вибіркової сукупності дозволяє при допустимо мінімальній кількості досліджуваного матеріалу робити достовірні наукові висновки.

При формуванні вибіркової сукупності художнього матеріалу використання видів і методів вибірки різко обмежено. Це пояснюється головним чином тим, що в більшості випадків неможливо визначити генеральну сукупність, тобто встановити, скільки всього художнього матеріалу знаходиться в певний літературно-історичний період. Відсутність каталогів, майже не досліджена творчість маловідомих письменників, загублені або невидані художні тексти утруднюють цю роботу. За цих умов, коли необхідно визначити вибірку чисельного матеріалу, доцільно застосовувати випадкову вибірку з використанням метода “снігового клубка”.

Метод “снігового клубка” передбачає формування вибіркової сукупності, числа творів необхідних для дослідження, шляхом послідовного і клопіткого виявлення художніх текстів на основі бібліографічних та ін. джерел. Другий етап формування вибіркової сукупності пов’язаний з визначенням якісних ознак (формально-об’ємних та змістовних), виявлених у художніх текстах. Формування вибірки може вважатися закінченим у тому разі, коли спостерігається процес “насичення” вибірки, а саме — нові додатково виявлені тексти вже не впливають на головні характеристики і тенденції якісних ознак родової спільності.

В тому разі, коли невідома генеральна сукупність художнього матеріалу, об’єм вибіркової сукупності чисельної системи можна визначити за допомогою певної процедури. Експериментальні дані засвідчують, що “насичення” об’єма вибіркової сукупності настає при вивченні більше як п’ятидесяти відсотків виявлених текстів. Якщо врахувати, що за яких-небудь причин не визначена така ж сама кількість художніх текстів, то очікувана генеральна сукупність буде становити вдвічі більше текстів, ніж реально виявлених. На основі очікуваної генеральної сукупності визначається кількість творів, необхідних для дослідження. В соціології об’єм вибіркової сукупності визначається за формулою

де N — об’єм гереральної сукупності,
n — об’єм вибіркової сукупності,
– — величина допустимої помилки (- = 0,05).

При визначенні об’єму вибіркової сукупності необхідно врахувати і те, що при вивченні якісних ознак кількість художніх текстів визначається для кожної родової спільності або для кожного періоду окремо (напр., для вивчення якісних ознак ХІХ-ХХ ст. об’єм вибіркової сукупності потрібно визначити окремо як для XIX, так і для XX ст.).

У кожному конкретному дослідженні тип вибірки і об’єм вибіркової сукупності значною мірою залежатиме від предмета дослідження. В роботах, які застосовують кількісний аналіз чисельних художніх творів, особливу увагу слід приділяти опису видів і методів формування вибірки, а також використовувати експертні оцінки літературознавців та соціологів.