Виборчі системи

2 Травня, 20138:50 am

0


Виборчі системи

В демократичних системах основним засобом зміни політичної влади є перегони. Перегони – це спосіб формування керівних органів влади шляхом виборів народних представників, які називаються делегатами або депутатами. Перегони бувають прямими та багатоступінчатими. У першому випадку виборці самостійно вибирають своїх представників до складу керівних органів, в другому випадку вони вибирають колегії виборців, які виконують волю людей або приймають рішення самостійно. Перегони проходять шляхом голосування і можуть бути таємними або відкритими.

Велике значення для функціонування демократичної системи має спосіб розподілу мандатів  стосовно результатів голосування. Він має назву виборча система. В сучасних виборчих системах  використовуються  мажоритарна та пропорційна виборчі системи. Мажоритарна виборча система це спосіб перегонів, за допомогою якого визначається одна особа або група, яка набрала більшість голосів. Існує декілька варіантів мажоритарної системи  в залежності від способу підрахунку голосів:  якщо кандидат набирає половину голосів  плюс один або більше – це проста більшість  Якщо кандидат набирає просто більше голосів порівнювально до інших – це відносна більшість   Квавліфікованою називається більшість  якщо кандидату потрібно набрати  затверджену чисельність голосів – 2/3, 3/ 4,  або 4/5.  Ця система існує в Україні, Росії, США і багатьох інших країнах.

Пропорційна виборча система заснована на принципі пропорційного розподілу мандатів проміж кандидатами в депутати в залежності від чисельності голосів виборців. Ця система використовується, коли   є партійні списки кандидатів. Скільки виборців від ста процентів проголосують за список, стільки кандидатів проходять до виборчих органів. Існує виборчий поріг – від трьох до семи процентів у різних країнах, для того, щоби відсіяти невдах. Їх голоси розподіляються проміж партіями, що отримали перемогу.

В деяких країнах існує змішана система виборів, наприклад, в Італії  нижня палата парламенту вибирається  по пропорційній схемі, а верхня – сенат – по мажоритарній системі. Голова держави може вибиратися  громадянами країни, парламентом або колегією виборців.

В демократичних системах існує дві досить важливі проблеми. Перша – це  політиканство , коли до влади приходять шахраї і  вульгарні популісти. Друга проблема – це абсеїнтизм, коли більшість населення не бажає приймати участь у перегонах. У цьому випадку до влади також можуть прийти  „випадкові”  люди, які змогли  загітувати меншість,  використовуючи не дуже чесні прийоми. У таких випадках дуже вірним є прислів’я, що кожен народ заслуговує на свій уряд. Демократичні політичні режими існують у багатьох країнах і вони мають дуже велике різноманіття.