Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

17 Травня, 201011:07 am

0


Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ. ВИДИ ВИБОРІВ

Порядок призначення та проведення виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів регулює Закон «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 14 січня 1998 р.

Депутати місцевих рад та сільські, селищні, міські голови обираються строком на чотири роки на загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Вибори депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті ради проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія відповідно села, селища, міста, району в місті.

Вибори сільського, селищного, міського голови проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по єдиному одномандатному виборчому округу, межі якого збігаються з межами села, селища, міста.

Вибори депутатів районної ради проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються з межами відповідних сіл, селищ, міст районного значення, які є адміністративно-територіальними одиницями, що входять до складу цього району.

Вибори депутатів обласної ради проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються відповідно з межами районів та міст обласного значення, що входять до складу цієї області.

Рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) місцевої ради, що має обиратися, приймається відповідною радою поточного скликання не пізніш як за 75 днів до дня виборів.

Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті ради залежить від кількості населення. Він має становити в адміністративно-територіальних одиницях з чисельністю населення:

–    до 3 тисяч – від 15 до 25 депутатів;

–    до 5 тисяч – від 20 до 30 депутатів;

–    до 20 тисяч – від 25 до 35 депутатів;

–    до 50 тисяч – від 30 до 45 депутатів;

–    до 100 тисяч – від 35 до 50 депутатів;

–    до 250 тисяч – від 40 до 60 депутатів;

–    до 500 тисяч – від 50 до 75 депутатів;

–    до 1 мільйона – від 60 до 90 депутатів;

–    понад 1 мільйон – від 75 до 120 депутатів.

Загальний склад районної ради не повинен перевищувати 120 депутатів. Він визначається з урахуванням кількості територіальних громад адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складу району.

Територіальні громади в межах району повинні мати в районній раді рівну кількість депутатських мандатів. При цьому у разі наявності у районі:

–    до 10 (включно) територіальних громад кожна територіальна громада має бути представлена в районній раді не менш як 4 депутатами;

–    від 11 до ЗО (включно) – 3 депутатами;

–    понад 30-2 депутатами.
Загальний склад обласної ради не повинен перевищувати 200 депутатів. Загальний склад обласної ради визначається з урахуванням кількості районів, міст обласного значення, що входять до складу області, Райони, міста обласного значення повинні мати в обласній раді рівну кількість депутатських мандатів. При цьому у разі наявності в області:

–    до 15 (включно) районів, міст обласного значення кожний район, місто обласного значення має бути представлено в обласній раді не менш як 4 депутатами;

–    від 16 до ЗО (включно) – 3 депутатами;

–    понад 30-2 депутатами,

Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, яким на день проведення виборів виповнилося 18 років і які проживають на території відповідних еіл, селищ, міст, районів у містах. Громадяни, визнані судом недієздатними, И© мають права голосу на місцевих виборах,

Депутатом сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу і на день виборів досяг 18 років,

Громадянин України одночасно може балотуватися кандидатом у депутати лише однієї ради або кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного, міського грлови- Громадянин України може бути депутатом лише однієї ради,

Депутатом сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, а також сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку,

Види виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;

–    чергові;

–    позачергові;

–    повторні;

–    замість тих депутатів і Голів, які вибули;

–    у разі утворення нової адміністративно-територіальної одиниці.

Рішення про проведення чергових і позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів приймає ВРУ. Рішення про проведення повторних виборів приймає відповідна територіальна виборча комісія.

Рішення про проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів замість тих, які вибули, приймають відповідні ради. Чергові вибори депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних, міських голів проводяться на території України одночасно і призначаються не пізніш як за 90 днів до закінчення строку повноважень депутатів місцевих рад поточного скликання, сільських, селищних, міських голів.

Вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів проводяться по виборчих округах. Вони утворюються відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 70 днів до дня виборів. Списки виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж і центрів доводяться до відома громадян відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як на п’ятий день після їх утворення.

Для проведення голосування утворюються виборчі дільниці. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 55 днів до дня виборів з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках – з меншою або більшою кількістю виборців.

Військовослужбовці голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин. Виборчі дільниці у військових частинах утворюються як виняток з дозволу відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті ради або її виконавчого комітету. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, виборчі дільниці можуть утворюватися у загальні строки, а у виняткових випадках – не пізніш як за 5 днів до дня виборів.

Для організації та проведення місцевих виборів утворюються виборчі комісії:

–    сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні (територіальні) виборчі комісії;

–    окружні виборчі комісії;

–    дільничні виборчі комісії.

Територіальна виборча комісія утворюється відповідно сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою не пізніш як за 75 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і 6-12 членів комісії. Рішення відповідної ради про утворення територіальної виборчої комісії та її склад доводиться до відома населення протягом п’яти днів.

Окружні виборчі комісії утворюються радою або її виконавчим комітетом не пізніш як за 65 днів до дня проведення виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і 4-8 членів комісії.

Дільнична виборча комісія утворюється сільською, селищною, міською, районною у місті радою або її виконавчим комітетом не пізніш як за 45 днів до дня виборів, а у виняткових випадках – за п’ять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і 5-11 членів комісії. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 чоловік, дільничні виборчі комісії можуть утворюватися у складі голови комісії, секретаря і 1-3 членів комісії. Рішення відповідної ради про склад дільничних виборчих комісій протягом трьох днів доводиться до відома населення. Дільнична виборча комісія у п’ятиденний термін з дня її утворення інформує громадян про своє місцезнаходження, номер телефону та режим роботи.

Виборча комісія організує свою роботу відкрито і гласно. Основною формою роботи виборчої комісії є її засідання, які скликаються головою комісії, в разі його відсутності – заступником голови комісії, а в окремих випадках – секретарем комісії. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після її утворення, а наступні – за необхідністю.

Рішення, дії або бездіяльність дільничної виборчої комісії можуть бути протягом трьох днів оскаржені до відповідної окружної виборчої комісії, а рішення, дії або бездіяльність окружної виборчої комісії – до відповідної територіальної виборчої комісії. Виборча комісія, до якої надійшла скарга, повинна розглянути її у триденний строк, а менш як за п’ять днів до дня виборів, чи в день їх проведення,- негайно, та видати заявникові мотивоване рішення.

Рішення територіальної виборчої комісії може бути протягом трьох днів оскаржено в судовому порядку. Суд розглядає це питання у п’ятиденний строк, але не пізніш як за день до дня виборів. У разі визнання судом рішення територіальної виборчої комісії таким, що суперечить закону, воно вважається не чинним у цілому або в частині, що суперечить закону.

Заяви, скарги про неправильність у списках виборців розглядаються судом протягом трьох днів, а якщо вони подані заори дні до дня виборів – негайно. Рішення суду є остаточним і підлягає виконанню в день прийняття рішення. Заяви, подані до суду після зазначених строків, розгляду не підлягають. Суди організовують свою роботу під час виборчої кампанії, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний розгляд заяв усіх суб’єктів виборчого процесу.

Комісія може звернутися до органу, який її утворив, з пропозицією про заміну голови, заступника голови, секретаря або члена комісії, якщо за це проголосує не менше двох третин від її загального складу.

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ СПИСКІВ ВИБОРЦІВ

Для проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів виконавчими комітетами сільських, селищних, міських, районних у містах рад складаються списки виборців по кожній виборчій дільниці за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. До списку виборців включаються всі громадяни України, яким на день виборів виповнюється 18 років та які на момент складання списку проживають на території відповідної виборчої дільниці і мають виборче право. Список виборців передається до дільничної виборчої комісії не пізніш як за ЗО днів до дня виборів. Дільнична виборча комісія уточнює список виборців, після чого він підписується головою та секретарем комісії і не пізніш як за 15 днів до дня виборів подається для загального ознайомлення виборців.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.