Вибори народних депутатів

14 Червня, 201012:32 pm

0


Вибори народних депутатів

ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

Види  виборів та загальні засади їх проведення

Верховна Рада України (далі- ВРУ) формується шляхом виборів народних депутатів. Порядок проведення виборів регулюється законом «Про вибори народних депутатів» від 18 жовтня 2001 р.

Вибори депутатів можуть бути:

–    черговими, які проводяться у зв’язку з закінченням конституційного строку повноважень ВРУ і не потребують окремого рішення про їх призначення. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень ВРУ;

–    позачерговими, які призначаються Президентом України в порядку, встановленому Конституцією України;

–    повторними, які призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією (далі – ЦВК) у разі визнання виборів депутатів у цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата;

–    проміжними, які призначаються в одномандатному окрузі ЦВК у разі вибуття депутата, обраного в цьому окрузі.

Повторні та проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі протягом одного року до дня проведення чергових виборів не проводяться.

Право голосу мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос у багатомандатному окрузі та один голос – в одномандатному окрузі. Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.

Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Проживання в Україні за законом «Про вибори народних депутатів» означає проживання на території, яка включає: територію в межах державного кордону України, морські судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, а також перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України, в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах, на полярних станціях України, а так само перебування громадян України за її межами відповідно до чинних міжнародних договорів України.

Не може бути включеним у виборчий список, висунутим в одномандатному окрузі і обраним депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Виборчий процес

Виборчим процесом називається здійснення визначеними законом «Про-вибори народних депутатів» суб’єктами виборчих процедур.

Виборчий процес включає такі етапи:

–    складання списків виборців;

–    утворення одномандатних округів;

–    утворення виборчих комісій;

–    висування та реєстрація кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків) у багатомандатному окрузі, та кандидатів у депутати в одномандатних округах;

–    проведення передвиборної агітації;

–    голосування;

–    підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів;

–    реєстрація обраних депутатів.

Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням ЦВК результатів виборів депутатів.

Суб’єктами виборчого процесу є:

–    громадяни України, які мають право голосу (виборці);

–    виборчі комісії, утворені відповідно до Законів України «Про вибори народних депутатів України» та «Про Центральну виборчу комісію»;

–    кандидати у депутати, зареєстровані у порядку, встановленому законом;

–    партії (блоки), які висунули кандидатів у депутати;

–    органи державної влади та органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених Законом України «Про вибори народних депутатів України»;

–    офіційні спостерігачі від партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, від кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, від іноземних держав і міжнародних організац’й

Початок виборчого процесу чергових виборів депутатів ЦВК оголошує за 90 днів до дня виборів.

Виборні округи та дільниці

Всього до ВРУ обирається 450 народних депутатів за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Вибори депутатів проводяться в багатомандатному окрузі, який включає всю територію України, та у 225 одномандатних округах. Одномандатні округи утворюються ЦВК не пізніш як за 90 днів до дня чергових виборів з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати, як правило, десяти відсотків орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах. Не допускається утворення виборчих округів з територій, що не межують між собою. Повідомлення про утворення одномандатних округів оприлюднюється ЦВК у державних засобах масової інформації (далі – ЗМІ) у триденний строк з дня прийняття нею відповідного рішення.

Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців територія кожного одномандатного округу поділяється на виборчі дільниці. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти осіб до трьох тисяч осіб. Військовослужбовці голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Виборчі дільниці на територіях військових частин (формувань) можуть утворюватися як виняток ЦВК за поданням відповідної окружної виборчої комісії. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня виборів. У винятковому випадку виборча дільниця може утворюватися ЦВК не пізніш як за п’ять днів до дня виборів. Рішення виборчої комісії про утворення виборчих дільниць оприлюднюються у ЗМІ або в інший спосіб не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття цього рішення, а у винятковому випадку – не пізніш як за два дні до дня виборів.

Система виборчих комісій

Підготовку та проведення виборів здійснюють виборчі комісії.

Систему виборчих комісій становлять:

–    ЦВК, повноваження якої поширюються на всю територію України;

–    окружні виборчі комісії, повноваження яких поширюються на територію одномандатного округу;

–    дільничні виборчі комісії, повноваження яких поширюються на територію виборчої дільниці.

Окружна виборча комісія є юридичною особою. Вона утворюється ЦВК не пізніш як за 80 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше двадцяти осіб. До складу окружної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах відповідного одномандатного округу або міста, на території якого розташований цей округ.

До складу окружних виборчих комісій обов’язково включаються представники партій (блоків), які подолали чотиривідсотковий бар’єр на попередніх виборах народних депутатів України, та партій, які у поточному складі ВРУ мають свої партійні фракції (фракції блоків). Представники інших партій (блоків) включаються до складу окружних виборчих комісій шляхом жеребкування, що проводиться ЦВК не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення відповідних подань. У разі, якщо у встановлений строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія утворюється ЦВК за поданням її Голови у кількості дванадцяти осіб. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Рішення про утворення окружної виборчої комісії підлягають оприлюдненню у засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на п’ятий день з дня їх прийняття. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через 10 днів після дня офіційного оприлюднення ЦВК результатів виборів.

Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніше як за 35 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше восьми осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох – чотирьох членів комісії. До складу дільничної виборчої комісії обов’язково включається (за наявності відповідних подань) не більше однієї особи від партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого у відповідному одномандатному окрузі. Кожна партія (блок), кандидат у депутати, зареєстрований у відповідному одномандатному окрузі, мають право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях. У разі, якщо у встановлений строк не надійшли подання щодо осіб для включення їх до складу дільничних виборчих комісій або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше восьми, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови у кількості восьми осіб. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в ЗМІ або в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через 10 днів після дня офіційного оприлюднення ЦВК результатів виборів.
Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності – заступником голови, а у разі відсутності голови та його заступника – секретарем комісії. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні – за необхідності; у разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці перше засідання комісії скликається не пізніше наступного робочого дня після дня її утворення. Засідання виборчої комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії.

Виборча комісія на вимогу однієї третини комісії від її складу, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день вмборів, крім дільничної виборчої комісії,- невідкладно.

Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених законом. При однаковій кількості голосів членів виборчої комісії, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке голосував головуючий на засіданні комісії. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для всіх суб’єктів та інших учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.

Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.

Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів виборчих комісій можуть бути оскаржені до виборчої комісії вищого рівня або до суду. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів оскаржуються до місцевого суду за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці, окружної виборчої комісії та її членів – до апеляційного суду за місцезнаходженням окружної виборчої комісії, ЦВК та її членів – до Верховного Суду України.

Скаргу може бути подано до відповідної виборчої комісії або суду у семиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності. Щодо порушень, які мали місце до дня виборів, скарга може бути подана не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню виборів. Щодо порушень, які мали місце під час голосування, скарга може бути подана до відповідної виборчої комісії не пізніше двадцять четвертої години дня виборів, а до виборчої комісії вищого рівня або до суду – не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем виборів. Скарга, що надійшла до відповідної виборчої комісії або суду, розглядається протягом п’яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана в день виборів чи у наступний за ним день – невідкладно. Суди, органи прокуратури та виборчі комісії організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день виборів, таким чином,’щоб забезпечити розгляд скарг у строки, встановлені законом «Про вибори народних депутатів».

Порядок складання списків виборців

Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів, складають загальні списки виборців, які проживають на території відповідного села, селища, міста, району в місті. Після утворення виборчих дільниць складаються списки виборців по кожній виборчій дільниці, уточнюються і не пізніш як за ЗО днів до дня виборів передаються дільничним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради. У винятковому випадку списки виборців складаються дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири дні до дня виборів.

До списку виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу та які на день складання списків постійно проживають або в день виборів перебуватимуть на території відповідної виборчої дільниці. Виборець, який пізніше ніж за 25 днів до дня виборів включно вибуває з населеного пункту, де він включений до списків виборців, може звернутися до дільничної виборчої комісії із заявою про виключення його із списку виборців. На підставі цієї заяви та передбаченого законом документа, що засвідчує особу, дільнична виборча комісія видає виборцю відкріплювальне посвідчення за формою, що затверджується ЦВК.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.