Виховання характеру та культури поведінки дітей в сім’ї

23 Лютого, 20147:56 am

0


Виховання характеру та культури поведінки дітей в сім’ї

Виховання моральних якостей, рис характеру, культури поведінки – дуже важливе завдання сім’ї у формуванні особистості дитини. Справа морального виховання дітей в сім’ї вимагає тісного зв’язку всіх виховних заходів із завданнями розвитку суспільства.

Залежно від віку дітей моральне виховання в сім’ї здійснюється по-різному. На дітей можна вплинути переконуванням у формі роз’яснення, бесіди, особистим прикладом або забороною. Але учні середнього і старшого шкільного віку нерідко критично ставляться до зауважень і порад батьків; часто поради старших їм здаються малопереконливими.

Підлітки і юнаки пильно вдивляються в життя, прагнуть розібратися в суперечностях, які трапляються на шляху, знайти правильні відповіді на питання, що їх хвилюють. Велике виховне значення мають щирі, задушевні розмови батьків з учнями цього віку на етичні теми.

Важливим фактором морального виховання дітей є правильно побудовані сімейні відносини. Піклування батьків про членів сім’ї, шанобливе ставлення батька до матері, прояви мужності, благородства становлять важливе джерело формування моральних якостей у дітей.

Батьки в тісному співробітництві з школою на всіх етапах навчання вчать учнів жити великим ідейним життям, суспільними інтересами, інтересами народу, Батьківщини.

У здійсненні завдань сімейного виховання важливе значення має формування у дітей навичок культурної поведінки. Уміти правильно поводитися серед людей, у товаристві, поважати старших і піклуватись про молодших, бути ввічливим, скромним, стежити за своєю зовнішністю, охайно і скромно одягатись, додержувати правил особистої гігієни, культурно поводитись на вулиці, у громадських місцях, уміти жити і працювати в колективі – всі ці моральні якості учня виробляються в результаті тривалого, планомірного впливу школи і сім’ї.

Ці навички найкраще засвоюються в ранньому дитинстві. Дитина змалку, наслідуючи батьків, нагромаджує досвід культурної поведінки. Правильна поведінка виховується поступово, спочатку в результаті наслідування старших, потім через усвідомлення своїх дій, вироблення навичок і звичок поводитися відповідно до вимог батьків, вихователів, відповідно до встановленого режиму, правил, норм поведінки тощо.

Коли діти вже можуть аналізувати, їм роз’яснюють, чим саме викликана та чи інша вимога, і вони починають розуміти доцільність вимог, що ставляться перед ними, вчаться свідомо виконувати їх. Правила і норми культурної поведінки засвоюються успішніше, коли діти бачать, що в сім’ї, в навколишньому середовищі ці вимоги, правила, норми неухильно виконують інші люди – батьки, старші.

Навичок культурної поведінки учні набувають у процесі всієї навчально-трудової діяльності, а також в результаті спеціальних вправ, організованих школою і сім’єю. Дітям треба не тільки роз’яснювати правила поведінки, а й показувати, практично навчати цього.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто