Виховання і навчання – єдиний потік виховного впливу

Липень 9th, 20148:49 am

0


Виховання і навчання – єдиний потік виховного впливу

Педагогіка, керуючись демократичними підходами до навчання, розглядає виховання і навчання в їх діалектичній єдності, як єдиний потік, спрямований на формування особистості, ця вимога становить один з основних принципів методики сучасного виховання.

Виховання не може бути успішним, якщо воно не спиратиметься на навчання, озброєння науковими знаннями про природу і людське суспільство. Без наукових знань не може бути і наукового світогляду.

Інтелектуальні, моральні, трудові, естетичні і фізичні сили учня формуються в процесі навчання і праці. Правильна організація навчально-пізнавальної діяльності є важливою передумовою виховного впливу на учнів. Засвоюючи основи наук, учні збагачують свої розумові здібності і почуття, формують волю і характер.

Засвоєння наукових знань нерозривно зв’язане з формуванням умінь застосувати набуті знання в житті. Зв’язок навчання з суспільно корисною продуктивною працею сприяє вихованню в учнів позитивного ставлення до праці, до суспільної власності, виробленню навичок працювати на загальну користь, на благо суспільства.

Пізнавальна діяльність, отже, одночасно є виховним фактором. Освітній і виховний елементи органічно зливаються в єдиний потік. У процесі наукового пізнання об’єктивної дійсності в учнів виробляється певне ставлення до тих чи інших фактів і явищ, формуються погляди і переконання, ідеали.

Виховуючий характер навчання є виявом об’єктивного зв’язку між вихованням і навчанням. Навчання завжди виховує. Але характер цього виховання, його результати безпосередньо залежать від ідейної спрямованості навчання, змісту предметів, форм і методів навчання.

Звідси випливає вимога забезпечити високий науковий рівень у викладанні основ наук, демократичну спрямованість всієї навчально-виховної роботи, активізувати форми і методи навчальної роботи.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто