Виховання сумління, честі та гідності

Квітень 5th, 201410:47 am

0


Виховання сумління, честі та гідності

Сумління, честь, гідність – моральні почуття, що становлять невід’ємні риси поведінки людини. Сумління – це усвідомлення людиною моральної відповідальності за свою поведінку по відношенню до людей, суспільства, класу, за їх долю, особиста оцінка своїх дій, думок, поведінки.

Наслідком такої оцінки є почуття морального задоволення, коли людина приходить до висновку, що вона діяла правильно, або незадоволення (сором), якщо вона діяла неправильно.

Сумління – моральна категорія. У людини сучасного суспільства, яка виховується на принципах демократії, сумління є мірилом її поведінки, її повсякденного життя.

Воно нерозривно зв’язане з почуттям обов’язку, честі, особистої гідності.

Сумління – вищий регулятор ставлення людини до своїх обов’язків, до людей, важливий стимул розвитку суспільних начал, демократичних форм життя. Почуття сумління як стимул моральної поведінки людини примушує її чесно і самовіддано працювати для загальної користі.

Важливою моральною якістю, що визначає обличчя людини, її роль і місце в суспільстві, є честь і гідність. Почуття честі, гідності виявляється в усвідомленні самого себе як особистості, що бере участь у суспільному житті; воно допомагає людині піднестись у своїй діяльності до благородства.

Поняття честі і гідності як моральні категорії демократичного суспільства принципово відмінні від поняття честі і гідності в експлуататорському суспільстві. Честь і гідність в демократичному суспільстві полягає в позитивній оцінці діяльності людини на загальне благо.

Сучасна вітчизняна школа покликана виховувати в учнів благородні моральні почуття сумління, честі і гідності, які повинні стати невід’ємними рисами поведінки.

Здійснюючи виховні завдання, школа прищеплює підростаючому поколінню моральні якості.

Уся сукупність елементів сучасного морального виховання підростаючого покоління взаємозв’язана, взаємозумовлена і здійснюється в процесі навчання, виховання, в процесі суспільно корисної трудової діяльності, відповідно до норм морального кодексу різними засобами й методами.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто