Виховання волі і характеру сучасних учнів

18 Травня, 201410:11 am

0


Виховання волі і характеру сучасних учнів

У багатогранному процесі формування особистості істотну роль відіграє виховання волі і характеру.

Воля, як і вся психічна діяльність людини, є функцією мозку, одною з форм відображальної діяльності кори головного мозку. Вольові дії людини за своєю природою – рефлекторні, причинно-зумовлені, детерміновані. Зовнішні подразники, будучи усвідомленими, викликають цілеспрямовані, довільні дії людини.

Воля – це усвідомлена необхідність. Детерміністичне розуміння волі розкриває зумовленість людських вчинків, дає наукову основу для того, щоб розв’язати питання виховання волі.

Сильна, цілеспрямована, непохитна воля – одна з найважливіших властивостей нової людини. Сильна воля – це не тільки вміння чогось добиватись, досягати бажаного, це вміння примусити себе відмовитись від бажаного, коли того вимагають обставини. Воля – не просто бажання і задоволення його, а вміння стримати своє бажання, своєчасно зупинити себе, коли цього вимагають обставини.

Воля як вияв цілеспрямованої діяльності людини формується на основі світогляду, в нерозривному зв’язку з розвитком свідомості, моральних почуттів, навичок демократичної поведінки. Цьому сприяє вся система виховання, здійснюваного школою.

Формування волі учнів зв’язане з опануванням знань, умінь і навичок, виконанням різноманітної суспільно-корисної роботи, громадських доручень, режиму і розпорядку дня.

У навчальній, трудовій, суспільно корисній діяльності учні, здійснюючи те чи інше завдання, проявляють свою активність, організованість, стійкість, цілеспрямованість, уміння переборювати труднощі. Сильну волю вони виробляють в умовах колективної творчої діяльності, трудового життя.

Додержання твердого режиму, постійне прагнення жити інтересами народу – усе це є необхідною умовою формування цілеспрямованої, стійкої волі учнів школи.

Істотну роль у набуванні потрібного досвіду поведінки відіграє виховання характеру. Характер як одна з найважливіших рис людини виявляється в цілеспрямованості її дій, в ставленні до роботи, до своїх громадських обов’язків, до людей, до самої себе. Формування характеру учнів зв’язане з розвитком світогляду, переконань, волі, почуттів, з набуванням досвіду поведінки.

У процесі багатогранної діяльності в школі, сім’ї, громадських організаціях в учнів складаються такі позитивні риси характеру, як усвідомлення обов’язку, почуття честі, уміння підпорядковувати особисті інтереси колективним, готовність подати допомогу, товариськість, вимогливість до себе, ініціативність та ін. Керуючи формуванням характеру дитини, треба враховувати її індивідуальні особливості, відповідно спрямовувати становлення характеру.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто