Використання автоматизованих рішень у роботі вітчизняних компаній

26 Березня, 20167:10 am

0


Використання автоматизованих рішень у роботі вітчизняних компаній

Низька конкурентоспроможність вітчизняних підприємств і продукції, що випускається ними у сучасних умовах, є однією з основних причин кризових явищ вітчизняної економіки.

У зв’язку з цим, як ніколи важливою залишається задача підвищення конкурентоспроможності, як самих підприємств, так і продукції, яку вони випускають. Для вирішення цього завдання надзвичайно важливо вивчити підходи, що дозволяють стежити за процесом виготовлення продукції і контролювати її якість. І такій ситуації, оцінюючи зарубіжний досвід, неможливо обійтись без інноваційних рішень та запровадження інформаційних систем та технологій на підприємстві.

У нашій країні все ще працює ряд холдингових компаній, які представляють собою величезні підприємства, кожен підрозділ якого має якісно і в строк виконувати замовлення на певний перелік продукції. Данні про ці замовлення потрібно оперативно передавати працівникам підрозділів, які не завжди знаходяться в одному приміщенні. Тому актуальним є розміщення всіх даних у певній базі, яку можна буде відкривати і дистанційно або через мережу Інтернет.

Сьогодні є ряд хороших середовищ розробки програм для контролю за випуском продукції. Такі середовища зручні своїми графічними інструментами, мають зручний інтерфейс і великий наборів готових об’єктів. А  уже підготовану програму чи сервіс можна зробити доступною через Інтернет, розмістивши на окремому сервері, наприклад компанії Дельтахост, яка пропонує послугу dedicated server.

Такі програмні комплекси можуть бути запрограмованими, щоб створювати документацію для виготовлення виробу. В якості вхідної інформації можна використовувати наступний перелік інформації про виріб:

– Найменування виробу;

– Складові частини виробу;

– Дата замовлення;

– Дата можливого виконання завдання;

– Додаткові зауваження.

Важливим фактором є можливість редагування списку деталей, що дає швидкий доступ до внесення змін до існуючого виду вироби або створення нового з урахуванням існуючих стандартів.

Вікно перегляду статистичної інформації дозволяє відстежувати терміни виконання робіт, кількість зібраних виробів із зазначенням відповідальних за виробництво і якість продукції. Можливість фільтрації надає інформацію про випуск виробів в певні часові інтервали з урахуванням вигляду виробу.

Таким чином, організація виробничої діяльності підприємства з використанням автоматизації процесу виготовлення продукції і контролю якості дасть можливість підприємству освоювати випуск конкурентоспроможної продукції, нарощувати виробничий потенціал.

Літературні джерела:

Макаренко М.Б., Мед’євська О.Ю. Розробка програми для автоматизації управління роботою складального цеху холдингової компанії. // “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки” (25-27 березня). – СНУ, 2009. – 606 с.