Використання гри в житті дитини

2 Грудня, 201211:07 am

0


Використання гри в житті дитини

Гра як соціально-педагогічне явище реально проходить через усе життя людини. Відомо, що гра має різний зміст, структуру, зміст і т.п. в залежності від того, яку форму вона набуває. Зокрема, вона буває як гра дитини, гра в театрі актора або глядача, спортивна, ділова, комп’ютерна, військова гра і т.п.

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що загальноприйнятого єдиного визначення гри як вихідного і особливо чіткого виділюваного явища ще не встановлено. І все-таки головним її визначенням є фіксація її специфіки як особливого виду діяльності, побудованої на спілкуванні. Тому ми спробуємо дати грі таке визначення: гра – це взаємодія людей за заздалегідь встановленим правилам, причому така взаємна діяльність викликана самоціллю.

Виходячи з вищевикладеного, можна підкреслити, що гра є видом людської діяльності, здатної відтворити інші види діяльності. Питань концептуального підходу до вирішення проблем гри присвятили свої наукові доробки багато вчених.

У науковій літературі гра розглядається як складне соціальне, педагогічне та психологічне явище, роль якого в розвитку особистості важко переоцінити. Якщо гра для дітей розглядається як основний засіб і простір становлення особистості, то для дорослих – це ефективна форма відпочинку і зняття фізичного та психічного напруження. Зміст гри обумовлено, в кінцевому рахунку, тієї практичною діяльністю, яка історично передує їй. Ігрова взаємодія включає в себе елементи змагання, співробітництва, боротьби, конфлікту, перемоги і т.д. Тому гра виступає як засіб соціалізації особистості, формування навичок спілкування, згуртування колективу, впливу на кожного з його членів.

Існує величезний масив наукової літератури, в якій представлені характеристики, аналіз і пояснення історичного розвитку ігрової діяльності. Самостійний пласт представляють проблеми типів і видів гри: рольові та сюжетні, спортивні, драматичні; розкриті проблеми символіки ігор, об’єктивні та суб’єктивні чинники формування різних видів ігор в різних галузях знань. В наш час, кількість ігор та розваг для дітей просто неймовірне, варто лише згадати критий картинг та пейнтбол.

У своїй роботі з дітьми, у яких були виявлені особливі потреби у зв’язку з їх фізичним станом, в процесі розвитку їх творчих музичних здібностей ми прагнули передусім викликати підвищену увагу до особливостей музичної творчості, до виразних засобів музики. Ми дотримувалися таких основних принципів науково-методичного підходу до використання ігрової діяльності:

– Ретельно уникати поспішності у виборі та доцільності використання гри в конкретній педагогічній ситуації;
– Ділити кожну програму проведення ігор на окремі частини, щоб їх краще засвоїли діти;
– Починати проведення ігор з більш простих, які легко сприймаються і закінчуючи найбільш складними;
– Намагатися не упустити найбільш важливі і значні ігри за змістом і ефективністю.

Такий підхід дозволяє використовувати різноманіття форм ігрової поведінки на кожному віковому етапі життєвого шляху людини, вивчити ігрові традиції з майбутньою передачею їх подальшим поколінням, зберігаючи таким чином ігрову культуру нашого народу.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.