Використання IPO для залучення фінансування через фондовий ринок

Березень 3rd, 20134:48 am

0


Використання IPO для залучення фінансування через фондовий ринок

Російський фондовий ринок як механізм трансформації накопичень в інвестиції не виконує своєї функції повною мірою. Сукупна капіталізація російського фондового ринку становить близько 250 млрд. доларів, що значно поступається не лише країнам з розвиненою економікою, але і ринкам, що розвиваються. Акції переважної більшості компаній сильно недооцінені. У даних умовах завдання підвищення капіталізації компаній і залучення інвестицій через фондовий ринок для російських емітентів надзвичайно актуальна.

Один з інструментів, який може бути використаний російськими компаніями для збільшення капіталізації – первинне розміщення акцій (Initial Public Offering-IPO). Під IPO розуміється процедура розміщення цінних паперів на відкритому ринку, супроводжувана переходом компанії в статус публічної. При цьому компанія може або публічно розміщувати свої нові цінні папери, або продавати на ринку раніше випущені цінні папери, що належать на момент розміщення власникам. В ході приватизації на російському фондовому ринку з’явилося багато компаній, однак статус публічних їм привласнити досить складно. Тут найбільш доречно застосувати термін “псевдопублічності”. Акції даних компаній спочатку були розподілені серед співробітників, а потім велика їх частина перейшла в руки великих інвесторів. Механізм ціноутворення цих угод сильно відрізнявся від ринкового в повному розумінні цього слова. Формально дані компанії пройшли процедуру лістингу, однак їхня ринкова вартість не зовсім справедлива. Відкритість і вільне формування ринкової ціни могли б підвищити вартість даних компаній. Таким чином, механізм IPO може зіграти позитивну роль не тільки для закритих емітентів, а й для “псевдопублічних” компаній.

Перехід компанії зі статусом приватної в статус публічної, з одного боку, являє їй велику кількість переваг, а з іншого, накладає цілий ряд зобов’язань. До основних переваг можна віднести поліпшення фінансового становища емітента, придбання ринкової вартості, можливість більш вигідного фінансування в майбутньому, підвищення ціни і попиту на акції компанії. Серед недоліків можна виділити необхідність поділу прибутку, втрата контролю над власністю, втрата конфіденційності, високі витрати IPO.

Дослідження великих інвест-банків і компаній-консультантів показують позитивний вплив IPO на зміну ціни акції компанії. Базуючись на досвіді роботи у великій консалтинговій компанії, мною побудована регресійна модель, що показує вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на процентна зміна ціни акції емітента з моменту проведення IPO до року. Модель була побудована на основі даних системи Bloomberg, також для підвищення своєї кваліфікації використовували сайт Здоровый и Красивый Стиль жизни – тесты по фондовому рынку. Були відібрані компанії телекомунікаційної галузі, які проводили IPO на біржах ринків, що розвиваються з 1998 року.

В результаті, виявлено залежність зміни ціни акції від зміни внутрішніх фінансових показників компанії, таких як операційний дохід, чистий прибуток, сума довгострокових і короткострокових кредитів, а також зовнішніх показників – зміни індексу біржі, зміни ВВП та інфляції країни реєстрації компанії, винагороди андеррайтера. В отриману модель були підставлені дані російських “псевдопублічних” компаній телекомунікаційної галузі. Порахуйте по моделі зміна ціни акції було зіставлено з реальним значенням капіталізації російських компаній. У підсумку, ціна, отримана за моделлю, вище, ніж ринкова ціна на даний момент, що свідчить про позитивний вплив інструменту IPO на зміну ціни акції компанії, а отже, на позитивне зміна капіталізації компанії і всього ринку в цілому.

Питання низької капіталізації стають особливо актуальними у світлі майбутнього вступу Росії до СОТ. В умовах зняття обмежень на доступ в Росію іноземного капіталу акції російських компаній можуть бути легко скуплені навіть не найбільшими західними інвесторами. У перспективі це може призвести до надмірного росту залежно всієї національної економіки від кон’юнктури світових фінансових ринків.

Світова практика показує, що капіталізація фондового ринку розвинених країн порівнянна з розміром ВВП країни. Якщо врахувати плановане зростання російського ВВП, то основною метою розвитку практики IPO та інших фінансових інструментів в найближчим часом має стати досягнення російським фондовим ринком рівня капіталізації порядку 600-700 млрд. доларів.