Використання новітніх показників для оцінки функціонування підприємства

22 Квітня, 20148:35 am

0


Використання новітніх показників для оцінки функціонування підприємства

Існуюча на даному етапі розвитку економіки нашої країни система показників, що застосовуються для оцінки функціонування підприємства, є не досить ефективною. Інформація про величину показників, які використовуються в роботі підприємства, дозволяють розглядати події, які вже відбулися і, в більшості випадків, дають можливість виправити недоліки, неточності і відхилення.

Таким чином, традиційна система показників оцінки функціонування підприємства орієнтована на аналіз минулих періодів, а не майбутніх.

Однак ситуація в якій функції підприємства змінюються практично щодня, і в такій динамічній обстановці саме відповідні критерії та показники дозволяють звернути увагу на ті сторони роботи, які вимагають оперативного впливу.

Наприклад, сучасні компанії не можуть працювати без добре налагодженої системи доставки товарів та власних транспортних ресурсів. У всьому світі швидко розвиваються та реалізуються інноваційні логістичні концепції. З одного боку, вітчизняні компанії не зможуть застосувати дані підходи у своїй діяльності без належних показників, з іншого боку інновації потребують додаткових інвестицій на залучення спеціалістів по страхуванню ризиків на підприємстві. Більш детально про способи страхування підприємств у сучасних умовах можна дізнатися за цією адресою: www.provolochki.ru.

Показники представляють ті співвідношення і залежності, які існують між різними підсистемами підприємства. Вони також відображають складні взаємозв’язки між окремими підрозділами організації і допомагають встановити при необхідності найбільш раціональний баланс між елементами загальної структури підприємства.

Вибір системи показників для оцінки стану підприємства залежить від об’єктивності критериально-оцінної бази. Власне критерій це основна відмінна особливість та вимірювальна міра ймовірності пізнання ефективності функціонування організації, відповідно до яких здійснюють кількісну оцінку її рівня.

Принципи побудови системи показників однакові для різних сфер діяльності, але при цьому необхідно враховувати специфіку, спрямованість діяльності підприємства, його окремих підсистем, галузі, регіону, країни в цілому, а також цілі і завдання, які стоять перед організацією. Тому необхідно аналізувати і розробляти критериально-оцінну базу для кожного окремого випадку і методом індукції виробляти алгоритм для аналогічних підприємств. Але розробка критеріїв досить трудомісткий процес і він вимагає високваліфікованих фахівців, досвіду роботи в даній галузі та здатності комплексно аналізувати ситуацію і екстраполювати на майбутнє.

Літературні джерела:

Петрищева М.А., Лук’янихіна Е.А. Вдосконалення критеріально-оцінної бази функціонування підприємства. // “Економічні проблеми сталого розвитку”, (21-25 квітня 2008 р.). – Том З. – Суми, Вид-во СумДУ, 2008. – 204 c.