Використання нових технологій у роботі підприємств АПК

Грудень 10th, 201410:24 am

0


Використання нових технологій у роботі підприємств АПК

Наше життя динамічно і стрімко розвивається. У зв’язку, з чим все більш важливе місце займають мультимедійні системи та комп’ютерні технології, що включають в себе все різноманіття програмних продуктів, створених для спрощення робіт різного характеру.

Інноваційний процес розвитку зачіпає всі сфери життя суспільства. Таким чином з’являється все більше технологій, які сприяють автоматизації сільськогосподарського проектування, що позитивно впливає на підвищення якості і скорочення матеріальних і фізичних витрат.

Для компаній, які працюють в цій сфері, створюється дуже багато інформаційних сервісів. Наприклад, веб сервіс компанії Професіонал дозволяє отримувати доступ до регіональної інформації про продаж та оренду земель, що дуже потрібно для компаній АПК.

Ділова політика підприємницьких структур спрямована на створення і розвиток конкурентоспроможної продукції. Для забезпечення прориву стратегія розвитку підприємства повинна бути спрямована на створення і промислове освоєння інноваційних розробок, високих технологій, що підкреслює важливість проектування і будівництва об’єктів спрямованих на виробництво сільськогосподарської продукції.

Модернізація не може ефективно здійснюватися без активізації людського потенціалу, масовості новаторства і якісних показників техніко-економічного рівня новаторських пропозицій.

У зв’язку з незаперечною важливістю сільськогосподарського виробництва, хотілося б відзначити зрошення як одну з найважливіших напрямків розвитку технологій.

Зрошення створює сприятливий водний і пов’язані з ним інші режими ґрунту, необхідні для підвищення її родючості, отримання високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур, так само, іригація суттєво впливає на якість продукції рослинництва, що є прямим доказом важливості даного напрямку для отримання конкурентоспроможної продукції.

Основним джерелом для зрошення, водопостачання, розведення риби і водоплавної птиці є штучні водойми. Крім того можуть використовуватися водосховища. Поповнення ставка відбувається, в основному, за рахунок стоку річкових або ґрунтових вод.

Для коректного проектування зрошувальної системи можливе використання системи автоматизованого проектування.

За допомогою вироблених топографо-гідрологічних досліджень в даній програмі побудується 3D модель одного з існуючих ставків.

Таким чином, отримуємо електронні можливості розрахунку площі можливого зрошення. Після цього можливе регулювання поливу.

Використання автоматизованих систем проектування дозволяє скоротити терміни ведення проектних робіт, виконання розрахунків. Що сприяє скороченню витрат часу і коштів на проектування.

Літературне джерело:

А. С. Кононенко, А. А. Черемисинов. Роль автоматизації процесів проектування систем зрошення для розвитку аграрного виробництва. // Науково-методологічні основи підвищення економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2013. – 386 с.