Використання передових технологій у сучасному навчальному процесі

27 Жовтня, 20142:17 pm

0


Використання передових технологій у сучасному навчальному процесі

До технічних засобів навчання, що застосовуються в процесі викладання загальноосвітніх, політехнічних і спеціальних дисциплін, належать: кіно, телевізор, комп’ютерні системи. Для формування трудових умінь і навичок у процесі трудового професійного навчання застосовуються різного роду тренажери. Технічні засоби навчання раціоналізують навчальний процес.

Технічні засоби навчання активізують інтелектуальну діяльність учнів, дають змогу більш диференційовано підійти до кожного з них, встановити правильне співвідношення між заняттями на уроці і в позаурочний час. Вони роблять навчальний процес в більшій мірі керованим з боку учителя.

Застосування технічних засобів сприяє раціоналізації навчального процесу, підвищенню його продуктивності, дає змогу забезпечити оптимальний обсяг передачі і засвоєння наукової інформації.

Серед технічних засобів навчання велику роль відіграє навчальне кіно. Тепер майже кожна загальноосвітня школа забезпечена кінопроекційною апаратурою, є досить широкий асортимент навчальних фільмів. Для удосконалення кваліфікації вчителів створено фільмотеки, які обслуговують школи фільмами, апаратурою, дають технічну і методичну консультацію.

Кіно розширює пізнавальні і виховні можливості навчального процесу, сприяє зміцненню зв’язку навчання з життям. Воно дає змогу ознайомлювати учнів з широким колом питань, демонструвати в натурі предмети, які учні не мають можливості безпосередньо спостерігати, показувати предмети і явища в динаміці, в дії.

Засобами мультиплікації та іншими кіно відтворює складні, часто недоступні для сприймання людського ока процеси і явища, наприклад, рух електричного струму, явища магнетизму, різні хімічні реакції, внутріядерні чи біологічні процеси і т. д.

Демонстрування фільмів історичного і географічного змісту дає можливість відтворити давні епохи, показати країни, життя народів, природу найвіддаленіншх куточків земної кулі.

Фільми виробничого змісту ознайомлюють учнів з технологічними процесами, дією машин і механізмів, практичним застосуванням їх у різних галузях народного господарства, із сучасними досягненнями науки і техніки.

Способи і методика використання кіно в навчальній роботі дуже різноманітні. Кінофільм показують на різних етапах уроку: він може передувати вивченню нового матеріалу, супроводити пояснення вчителя чи використовуватись для закріплення вивченого.

Фільм можна демонструвати весь або фрагментарно. Фрагментарне демонстрування дає можливість зосередити увагу учнів на основному, що стосується теми, економити час уроку.

До використовування кіно на уроці вчитель повинен старанно підготуватися, опанувати методику і способи застосування кінофільму на різних етапах навчального процесу. Треба враховувати, що сприймання фільму, особливо наукового, вимагає складної пізнавальної діяльності учнів.

Учитель повинен уміло керувати цією діяльністю, забезпечити відповідну підготовку класу. З цією метою перед демонструванням фільму можна провести бесіду, яка має спрямувати учнів, поставити спеціальне завдання, на що звернути особливу увагу, що запам’ятати і т. д. Після перегляду кінофільму вчитель може поставити запитання, що вимагають аналізу його змісту, певних порівнянь, висновків, узагальнень; дати учням завдання проробити відповідну літературу тощо.

Дедалі ширше в навчальній роботі застосовується телебачення. Основною формою використання телебачення для школи є передавання інформації як додаткового джерела знань. Телебачення допомагає не тільки ширше, наочніше розкрити зміст тієї чи іншої теми, а й великою мірою сприяє підвищенню пізнавального інтересу учнів, є значним фактором впливу на їх емоційну сферу, полегшує процес засвоєння матеріалу.

Школа з навчальною метою може використовувати як загальні телепередачі, так і спеціальні, призначені на допомогу у викладанні окремих предметів. Навчальні телепередачі включають розробки уроків, бесіди і лекції кваліфікованих педагогів або науковців, демонстрування навчальних фільмів, наочних посібників – картин, рисунків, мультиплікацій, діючих моделей, механізмів, фотодокументів, яких не може добути школа; передачу зустрічей-бесід із знатними людьми промисловості і сільського господарств а, з видатними вченими, письменниками, композиторами, митцями, учасниками історичних^ революційних подій і т. д.

Навчальні телевізійні передачі застосовуються при вивченні всіх предметів загальноосвітнього, політехнічного і спеціального циклів. Особливо важлива роль телебачення у вивченні фізики, хімії, природознавства.

Телебачення можна використовувати для демонстрування найскладніших дослідів, показу дії машин і механізмів, технологічних і хімічних процесів і т. п.

Телепередачі – також важливий засіб закріплення знань, їх можна використати і як додатковий, допоміжний матеріал при виконанні домашніх завдань, повторенні окремих розділів програми і т. д.

Щоб у роботі школи можна було регулярно використовувати телебачення, органи народної освіти повинні разом з представниками телецентру планувати програму передач на навчальне півріччя або на чверть. Передачі на допомогу школі можуть бути суто навчальними (розробка теми, уроку) або мати характер загальнонаукової чи культурно-освітньої інформації.

Як і інші засоби навчання, телебачення в школі повинно відповідати основним дидактичним вимогам:

– мати чітко визначене дидактичне і виховне завдання;

– забезпечувати свідоме засвоєння учнями знань;

– сприяти активізації навчального процесу, розвиткові пізнавальних здібностей учнів.

Добре, коли в передачу включаються елементи дискусії, обговорення питань, які виникають у ході занять. Це активізує сприймання, пізнавальну діяльність учнів.

Під час телепередачі форми контакту вчителя з учнями можуть бути різні:

– вступне слово перед телепередачею;

– пояснення і репліки по ходу передачі;

– короткі висновки;

– бесіда на закінчення.

Готуючись до телепередачі, вчитель накреслює способи піднесення активності сприймання учнями навчального матеріалу, продумує способи поєднання матеріалу уроку з телепередачею.

Найбільш ефективною формою використання телевізійних передач є груповий перегляд їх у позаурочний час, особливо в школах-інтернатах, школах подовженого дня. Під час телепередачі вчитель звертає увагу учнів на кожний істотний момент, дає відповіді на запитання, що цікавлять учнів, робить аналіз, узагальнення, практичні висновки.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто