Використання проектного управління у розвитку регіону

18 Серпня, 20133:30 am

0


Використання проектного управління у розвитку регіону

Постійна динаміка законодавчого оточення, вплив кризи та соціальних чинників – все це вимагає внесення змін в існуючу парадигму державного управління.

Забезпечення стабільного економічного зростання, стійкості до кризових збурень, перехід на інноваційний шлях розвитку, формування основ нового технологічного укладу, підвищення якості життя можливо на основі дотримання умов економічної безпеки.

Система економічної безпеки держави має ієрархічну структуру. В умовах адміністративно-територіального поділу регіон є структурною основою забезпечення економічної безпеки держави. Особливу роль у реалізації завдань економічної безпеки виконує фінансова система.

Фінансова система регіонального рівня, у функції якої входить наповнення регіонального бюджету та відрахувань до державного бюджету, розподіл бюджету та контроль за його виконанням в якості однієї із стратегічних цілей передбачає забезпечення фінансової стійкості, як умови економічної безпеки та соціальної стабільності регіону.

Ефективність і якість функціонування регіональної фінансової системи забезпечується, як її методологічним забезпеченням, так і кадровим потенціалом. Від цих факторів залежить вплив на забезпечення регіональної економічної безпеки.

В наш час створюються проекти, які мають за мету зміну стандарту роботи органів виконавчої влади на принципах конструктивного менеджменту та проектного управління

Основні завдання проектів:

1. Підвищення рівня інтерактивного спілкування службовців у регіонах з міністерством фінансів для забезпечення ефективного зворотного зв’язку та ініціації змін.

2. Перехід від практики реактивного управління на проективну систему управління.

3. Вивчення бюджетного кодексу.

4. Ознайомлення з програмою перезавантаження системи державних фінансів і вивчення місця і ролі кожного структурного підрозділі в цій програмі.

5. Ознайомлення з ідеологією прозорого бюджету.

6. Орієнтація на розвиток системи внутрішнього споживання і зростання експортного потенціалу регіону.

7. Використання нових технологій в фінансовому управлінні.

8. Ознайомлення державними службовцями з основами системи Кайдзен-менеджменту.

9. Формування стратегічного довіри суспільства до реформ на основі підвищення рівня прозорості бюджетного процесу та його інформаційного представлення населенню.

10. Адаптація службовців до практики використання системи тестування.

11. Формування самомотивації службовців до віртуального навчання.