Використання редактора Adobe Captivate для створення навчальних модулів

Листопад 30th, 201211:47 am

0


Використання редактора Adobe Captivate для створення навчальних модулів

Використання редактора Adobe Captivate для створення навчальних модулів

Редактор Adobe Captivate – це швидкий засіб авторингу тренувальних модулів та додатків е-навчання. Спеціалісти різних рівнів підготовки використовують цей редактор для швидкого створення захоплюючих додатків е-навчання, таких як інтерактивні симуляції, що дозволяють кінцевим користувачам виконувати із ними окремі дії, прості демонстрації програмного забезпечення, тренування базуючись на попередній сценарій, короткі тести, практикуми для відпрацювання набутих навичок. Кінцевий документ може бути опублікованим у популярному форматі Flash для надлегкого розповсюдження online, його також можна експортувати у формат MP3 для подальшого прослуховування, або ж роздрукувати для використання у якості роздаткового матеріалу.

Редактор Adobe Captivate вирішує основні проблеми, з якими стикаються професіонали навчання:

• для створення потужного модуля е-навчання потрібно лише кілька хвилин;

• редактор Adobe Captivate не вимагає додаткових технічних знань або навичок: той, хто має бодай елементарні навички роботи із комп’ютером може створювати модулі е-навчання за лічені хвилини;

• редактор Adobe Captivate завжди слідкує за тим, щоб використовувані дані були найновішими – вся робота із редактором полягає в створенні слайдів, а це гарантуватиме швидке розуміння з боку користувача;

• вміст редактора Adobe Captivate використовує відомий Flash Player, що встановлений на більш ніж 97% усіх комп’ютерів, що з’єднані із мережею Інтернет. Фактично будь-хто може переглянути програму, виконану в цьому редакторі;

• вміст редактора Adobe Captivate також легко інтегрується із системами Модель Об’єкту Спільного Вмісту (SCORM) та Комітету з питань Комп’ютеризованого навчання в Авіаційній Промисловості (AICC).

Робота із редактором надзвичайно проста: в слайди просто вставляються малюнки, відео, аудіо, навіть короткі тести.

Файли Flash (SWF) можна переслати по e-mail, опублікувати на Web сервер або використати із технологією Adobe Acrobat – для легкого створення PDF файлів, що міститимуться у демонстраційній програмі. Редактор Adobe Captivate є одним із засобів революційної зміни в обміні ідеями та інформацією. З допомогою інтерактивного вмісту, пасивні глядачі навчальної презентації перетворюються на її учасників. Всі файли можна пересилати за допомогою мережі, або завантаживши їх на портативні носії. Якщо у Вас ще немає такого, то ця інформація для Вас: Флешка Щит Капитан Америка на 8Gb купить в Киеве с доставкой по Украине!

Робота із редактором Adobe Captivate 

Проекти редактора Captivate не починаються з моменту запуску самого редактора, запису безлічі цікавої інформації з подальшим її редагуванням. Спочатку потрібно добре визначити мету проекту, яку він відображатиме, які візуальні елементи використовуватимуться, і як публікуватиметься кінцевий проект.

Визначення мети проекту – це досить важливе рішення. У редакторі Captivate існують три режими створення проектів, і кожен із них використовується для окремої мети:

• Демонстрація (Demonstration). У переважній більшості випадків цей режим створення проектів не є інтерактивним. Кінцевий споживач проекту переглядатиме його і вивчатиме щось нове. При використанні цього режиму редактор Captivate автоматично додає написи на екрані та вставляє блоки виділення для натиснення маніпулятором миші, а також відслідковує його рухи;

• Симуляція (Simulation). Цей режим створення проекту вимагатиме залучення користувача, додасть блоки для натиснення маніпулятором миші, додасть написи відображення поточного стану користувача, також додасть написи із підказками. Хоча цей режим створення проекту не записуватиме рухів маніпулятора миші;

• Навчання (Training). З усіх інших режимів цей режим найважчий. Хоча він дещо нагадуватиме режим Симуляції, додатковим елементом тут є залучення як викладача, так і студента. В цьому режимі задаються питання і відповідь вводиться з клавіатури або натисненням маніпулятора миші. В цьому режимі також можна відіслати відповіді до Системи Управління Навчанням (LMS) для запису поточних результатів.

 

Створення програм е-навчання

 

Можливості редактора Captivate як засобу для створення лише демонстраційних проектів сильно обмежило б його потужність. Легкість додавання інтерактивних елементів створила сприятливі умови для ефективних презентацій е-навчання. Наприклад, замість того, щоб кінцевому користувачу натякати на натиснення потрібної кнопки, краще попросити його зробити це. Відобразиться напис про вірний чи невірний вибір. Альтернативним методом опитування могло б бути поле для вводу тексту із відповідним реагуванням на ввід.

Користувачу можуть відображатися і написи реагування. Такі написи пропонуватимуть вірну відповідь у той час як написи із Вірною або Невірною відповіддю з’являтимуться реагуючи на дії користувача. Текстові контейнери дозволятимуть вводити відповіді, а редактор Captivate визначить всі її можливі варіанти. Наприклад, питання “Редактор Captivate це ______”. Можливими варіантами відповіді могли б бути значення “програма”, “застосування”, “програмне забезпечення”. Введена відповідь звіриться із збереженими значеннями і відповідний результат відобразиться користувачеві.