Використання редактора редагування Web сторінок Adobe Contribute

Листопад 21st, 20128:26 am

0


Використання редактора редагування Web сторінок Adobe Contribute

Поява програми Adobe Contribute створила для користувачів мережі internet безмежні можливості. Водночас, Contribute перетворила Web з середовища доступного лише для зчитування на засіб двосторонньої обробки інформації та подальшої її публікації online. Програма працює із будь-якими типами статичних Гіпертекстових Сторінок (HTML), незалежно від того, яким редактором вони були створені. Публікування у Web стало незалежним від адміністраторів: кожен бажаючий може публікувати інформацію будь-якого типу. Web сторінка, що редагується в Contribute, спрощує залучення додаткових ресурсів та мінімізує часові витрати на їх підтримку.

В наш час використання комп’ютерних технологій не невід’ємною частиною навчального процесу. Створення web сторінок може слугувати як частина наукової роботи. Якщо ви розробляєте таку сторінку, то зверніть увагу на підтримку сторінки мобільними телефонами. Зараз багато студентів мають андройд смартфони та використовують саме ці пристрої для завантаження веб сторінок.

Що таке Adobe Contribute?

Головним завданням редактора Contribute є максимальне спрощення редагування Web сторінок. Хоча Contribute і побудований на досить складних технологіях, більшість складних речей є прихованими від кінцевого користувача. На перший погляд простим речам, що виконує редактор, передує складна та невтомна робота інженерів-упорядників. Кожен сайт в редакторі Contribute має свого адміністратора. Адміністратор може бути головним дизайнером сайту, а може й ні, хоча його роль зводиться до слідкування та адміністрування структури сайту за допомогою допоміжних засобів. Адміністратор також відповідає за спосіб з’єднання із сайтом. Дані про з’єднання розповсюджуються зашифрованим файлом, що згодом використовується для створення з’єднання кожним кінцевим користувачем.

При використанні редактора Contribute із будь-яким Web сайтом, користувачі належатимуть до однієї із трьох ролей: Адміністратор (Administrator), Видавець (Publisher) та Автор (Writer). Такі ролі користувачів мають цілу низку опцій, що регламентують їх використання:

• Адміністратор. Надає права доступу до всіх основних функцій, включаючи право на публікування, знищення файлів, створення нових файлів з будь-якого джерела та необмежене редагування файлів;

• Видавець. Такий користувач має ті ж права, що й Адміністратор за винятком знищення файлів;

• Автор. Такі права користувача обмежують загальне редагування сторінок, всі змінені сторінки завжди відсилаються на перегляд. Також такі права не дозволяють публікування або знищення файлів.