Використання школи англійської мови SpeakUp для підготовки студентів до педагогічної практики

31 Січня, 20133:47 pm

0


Використання школи англійської мови SpeakUp для підготовки студентів до педагогічної практики

Педагогічна практика, будучи першим кроком майбутніх учителів у професію, дозволяє студентам відчути реальний процес своєї майбутньої професійної діяльності, створює реальні умови для формування педагогічного мислення, для формування професійної спрямованості. Найчастіше тривогу у викладачів і у самих майбутніх вчителів викликає практика по другої іноземної мови на п’ятому курсі. На цього етапі не всі студенти мають достатній запас знань, щоб проводити повноцінний урок, тому тут їм може допомогти школа SpeakUp http://www.speak-up.com.ua/about.html.
.
Як свідчить практика підготовки майбутніх учителів іноземної мови і дані методичних досліджень, в процесі проведення і підготовки уроків студенти стикаються з мовними, методичними і психологічними труднощами.

Мовні труднощі обумовлені необхідністю повного перемикання на базу другої іноземної мови, на оволодіння якої вплив роблять як рідна, так і перша іноземна мова. Відомо, що на першому етапі навчання другої іноземної мови спостерігається більш значна інтерференція на першу іноземну мову, яка слабшає на більш просунутому етапі, поступаючись місцем інтерференції рідної мови.

Це пояснюється з точки зору психології: підсвідомість постійно нагадує учню, що він говорить іноземною мовою, відсуваючи інтерференцію рідної мови на більш задній план і більш пізній етап навчання. Для того щоб організувати навчання другої іноземної мови, керувати діяльністю учнів, швидко реагувати на мінливі ситуації уроку, помічати і виправляти помилки учнів, у студентів повинні бути сформовані міцні навички та вміння на цій мові.

Методичні труднощі пов’язані з тим, що у багатьох студентів існує думка, нібито для навчання другої мови повинні бути використані зовсім інші прийоми і форми роботи. Як показує практика, студенти не завжди можуть застосовувати теоретичні знання, отримані в курсі теорії навчання з першої іноземної мови. Як правило, вони не вміють переносити методичні навички та вміння в процес навчання другої іноземної мови. Іншою помилкою студентів є ігнорування специфіки другої іноземної мови, недостатній облік труднощів, з якими стикаються учні, і недостатній облік розбіжностей в граматичній, фонетичній і лексичної системах першого і другого іноземної мов. Незнання сучасних навчально-методичних комплексів також ускладнює роботу практикантів.

Психологічні труднощі зумовлені усіма попередніми.

Однак, як показує практика, курс не завжди є достатнім, оскільки студенти встигають підготувати і провести три, в кращому випадку чотири фрагменти уроку.

Одним з можливих рішень даної проблеми і зняття вищезгаданих труднощів є посилення професійної спрямованості практичних занять з другої іноземної мови.

В ході практичних занять по культурі мовного спілкування існують реальні можливості поєднувати процеси формування мовних та мовленнєвих навичок і вмінь іноземною мовою з формуванням професійних навичок та вмінь при проведенні студентами фрагментів уроку при навчанні різним видам мовленнєвої діяльності та аспектам мови. Доручаючи завдання провести фрагмент уроку, студентам доцільно давати рекомендації по складанню його плану:

– уважно вивчіть зміст статті (тексту, аудиотекста);

– сформулюйте проблеми для обговорення, відберіть лексику, яку Ви б хотіли актуалізувати в ході обговорення;

– визначте функціональні типи діалогів, які Ви хотіли б використовувати;

– обдумайте, які мовні ситуації – реальні, умовні або проблемні – найбільш ефективні в даному конкретному випадку;

– сформулюйте комунікативні завдання для групи;

– спробуйте самі виконати завдання, уявіть собі «ідеальну» відповідь, яку Ви хотіли б почути.

Цілком очевидно, що при навчанні усного мовлення професійно-важливим для вчителя іноземної мови є вміння створювати навчально-мовленнєві ситуації, так як при комунікативно-спрямованому навчанні іноземної мови засвоєння нового матеріалу обов’язково знаходить застосування в ситуаціях, близьких контексту діяльності учнів.

З вищесказаного випливає, що майбутні вчителі іноземної мови повинні навчатися створенню навчально-мовних ситуацій на тих фрагментах уроків з культури мовного спілкування, які вони планують і проводять самі. При створенні навчально-мовних ситуацій на практичних заняттях у вузі найкращим чином поєднується робота з навчання мови та формування професійних умінь навчання мови. При вивченні розмовних тем доцільно проводити практику мовлення в рамках уявних шкільних ситуацій. Велику допомогу в цьому відношенні надають професійно-спрямовані вправи підручника В. Д. Аракіна.

Таким чином, в ході проведення фрагментів уроку студенти вчаться:

– вести урок іноземною мовою;

– встановлювати контакти засобами іноземної мови, перебудовувати своє мовлення залежно від конкретних умов навчання (спрощувати або ускладнювати її, переходити від однієї форми мовлення до іншої).

– спонукати учнів до мотивованої мовленнєвої діяльності і управляти нею, тобто ставити перед учнями певні комунікативні завдання (при аудіюванні, говорінні, читанні та письмі);

– створювати і використовувати навчально-мовні ситуації з метою стимулювання мовленнєвої діяльності учнів і управління нею;

– визначати характер помилок у мові і виправляти їх.

Після проведення фрагменту уроку з групою доцільно проводити обговорення: чи відповідали вправи поставленої мети, як студент-учитель стимулював мовну діяльність студентів групи, як виправлялися помилки. Аналізуються такі аспекти поведінки студента, що виступає в ролі вчителя, як формулювання завдань, його мова, використання виразів класного вжитку, орієнтація в навчальній обстановці.

Велику увагу необхідно приділяти відпрацюванню виразів класного вжитку в самому широкому обсязі. Необхідно вчити студентів встановлювати і підтримувати контакт з учнями, організовувати їх діяльність засобами іноземної мови, адаптуючи при цьому свій іншомовний-мовний досвід до рівня знань школярів.

Таким чином, на практичних заняттях з другої іноземної мови одночасно з його засвоєнням здійснюється цілеспрямоване формування у студентів методичних умінь, розвиваються методична спостережливість, здатність аналізувати педагогічний досвід.

Цілеспрямована систематична робота над виразами класного вжитку, проведення фрагментів уроку, моделювання та обговорення навчальних ситуацій в подальшому полегшує орієнтування студентів у класних ситуаціях, знімаючи ряд мовних і психологічних труднощів при проходженні педагогічної практики.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.