Використання сучасних рішень в управлінні промисловими підприємтсвами

14 Жовтня, 20154:23 am

0


Використання сучасних рішень в управлінні промисловими підприємтсвами

У нашій країні функціонує ряд підприємств текстильної, швейної, трикотажної та взуттєвої промисловості, на яких виробляється більша частина всієї вітчизняної продукції галузі. Однак не всі підприємства сьогодні є приватизованими, тому не можна сказати, що усі підприємства пройшли технічне переобладнання та можуть ефективно конкурувати з зарубіжними виробниками.

На даний час більша частина підприємств знаходяться на державному постачанні, більшість з яких – акціонерні товариства.

Головна проблема підприємств, які працюють у цій галузі – брак обігових коштів, тому що оборотні кошти можна залучити тільки за допомогою інвестора або на державному рівні, прийнявши закон або програму про підтримку легкої промисловості. На сьогоднішній день це галузь – єдина серед промислових галузей розвинутих регіонів, яка працює зі зниженням обсягу виробництва.

Більшість підприємств галузі працюють за давальницькою схемою, що означає повну залежність від підприємства-замовника (сировина, що надходить і фурнітура; технологічна послідовність; дизайн і стиль; реалізація продукції, як правило, в країні замовника), що веде до примусового зниження собівартості продукції.

В цілому, легка промисловість і економіка нашої країни мають-таки можливості вийти  кризи і все частіше постає питання про перехід на внутрішній ринок.

Однак, для цього необхідно істотне фінансування, яке підприємство забезпечити самостійно не може. Пропоновані варіанти, – будь-то залучення інвестицій чи звернення до банківської системи країни, – не принесуть бажаних результатів, оскільки підприємство не може гарантувати виконання боргових зобов’язань.

Тому необхідно внести зміни в організацію виробничого процесу всередині підприємства, запропонувавши автоматизацію обліку руху матеріальних активів.

Це дозволить зменшити ймовірність виникнення помилки при оформленні документації, організувати паралельне виконання декількох операцій, скоротити витрати часу на виготовлення продукції, що в цілому підвищить ефективність роботи підприємства.

Для цього спеціалісти пропонують розробити програмний комплекс з автоматизації обліку руху матеріальних цінностей виробничої дільниці.

Таким чином, розроблена автоматизована система дозволить забезпечити надійність, достовірність та оперативність отримання інформації про рух матеріальних цінностей, що вплине на прибутковість та ефективність роботи підприємства в цілому.

Літературні джерела:

Безкровна І.О., Закордонець М.В. Рязанцева Н.А. Програмний комплекс з автоматизації обліку руху матеріальних цінностей в ході виробничого процесу. // “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки”. – СНУ, 26-28 березня, 2008.