Використання сучасних систем підготовки програмованого уроку

6 Травня, 20148:24 am

0


Використання сучасних систем підготовки програмованого уроку

Коли вчитель готує і проводить програмовані уроки, то основну увагу він зосереджує на розробці навчаючої програми, алгоритмуванш завдань.

Сама назва “навчаюча програма” вказує на те, що вона є провідною в процесі навчання. За допомогою програмованого дидактичного матеріалу учні опановують знання, набувають певних умінь і навичок. Складання такої програми, як і сама підготовка і проведення програмованого уроку, вимагає від учителя глибокого знання предмета, відповідної методичної і теоретичної озброєності. Програмуючи навчальний матеріал, учитель повинен ураховувати обсяг дидактичного матеріалу для кожної дози, його логіку.

Програмувати навчальний матеріал можна за принципом лінійної, розгалуженої або комбінованої системи.

Лінійна система передбачає поділ дидактичного матеріалу уроку на окремі дрібні дози-завдання. Якщо учень засвоїв певну дозу і послідовно перевірено правильність відповіді, то переходить до вивчення наступної дози без додаткової інформації.

При розгалуженій системі побудови програмованого уроку до вивчення наступної дози можна перейти тоді, коли учень дає правильну відповідь. Це досягається постановкою альтернативного запитання.

Наприклад: “При запуску ракети з поверхні Землі можливо, що ракета:

1) повернеться на Землю;

2) стане штучною планетою;

3) станесупутником Землі,

4) покине сонячну систему.

Що станеться з ракетою, коли її первісна швидкість дорівнює 15 км на секунду?”

Здебільшого програмування дидактичного матеріалу уроку провадиться за комбінованою системою, яка включає елементи лінійної і розгалуженої.

Комбінована система складається з таких елементів:

а) пояснення (інформація);

б) читання тексту;

в) відповіді на запитання (самостійна робота);

г) відповіді на запитання за допомогою довідника або підручного матеріалу;

д) перевірки правильності відповіді, консультації;

е) читання нового тексту.

Дуже важливо забезпечити правильну методичну побудову програмованого уроку, зокрема простежити, щоб зміст кожної наступної дози базувався на інформації, яка зв’язана з попередньою дозою; при плануванні доз зберегти послідовність, логічність, внутрішній зв’язок між ними; будувати весь процес навчання на основі зворотного зв’язку, контролю і самоконтролю, підтвердження правильності відповідей, що є стимулом для дальшої роботи.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто