Використання зарубіжного досвіду і реалізації потенціалу агропромислового комплексу

12 Серпня, 20149:13 am

0


Використання зарубіжного досвіду і реалізації потенціалу агропромислового комплексу

Агропромисловий комплекс є базовою галуззю, як в Білорусі, так і в Україні, його стан може визначити безпеку країни в продовольчому запасі. Комплекс являє собою сукупність пов’язаних галузей і виробництв, найважливішими з яких є сільське господарство і промислові галузі, які переробляють сільськогосподарську сировину, тому забезпеченість ряду сполучених виробництв сировинними ресурсами також визначає стан агропромислової сфери. Існує велика кількість проблем в агропромисловому комплексі, пов’язані з відставанням сільського господарства.

Вчені виділяють такі характерні для обох країн проблеми АПК і шляхи їх вирішення:

1. Недостатнє фінансування проведення науково-технічних робіт з інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі.

В Україні необхідно провести збільшення державних витрат на виконання науково-технічних робот. У порівнянні з розвиненими країнами, в Україні найнижчі витрати в даному напрямку.

Тільки впровадження новітніх технологій, техніки виробництва, продукції може в майбутньому утримати показники зростання сільськогосподарського виробництва і підвищити конкурентоспроможність країни.

Так як Республіка Білорусь і Україна не мають достатньо коштів на фінансування інноваційних проектів, важливо проводити ефективну політику щодо вибору проектів інвестування для створення більшого ряду умов підприємствам, яким впроваджують інноваційний проект з метою модернізації підприємства.

2. Покращення інвестиційного клімату. Білорусь і Україна мають величезний потенціал у сфері агропромислового комплексу, географічне становище обох країн надало їм можливість назвати сільське господарство первинним комплексом промисловості цих країн, тому зацікавленими в інвестуванні сільського господарства має бути не тільки держава, але й самі підприємства сільського господарства.

Для обох країн загальна проблема – це недостатня інвестиційна привабливість до агропромислову сектору. Щоб вирішити цю проблему держава повинна переглянути і вдосконалити регулювання процесу інвестування зі свого боку. А введення більш жорсткого державного регулювання імпорту та митного оформлення низькоякісної сільськогосподарської продукції для захисту вітчизняних виробників розширить попит на продукцію вітчизняного виробництва, і збільшить привабливість інвесторів.

Так само для України необхідно провести ряд реформ, щоб привернути увагу венчурних інвесторів на більш масштабні інноваційні проекти. В даний час венчурні фонди працюють з малими ринками, серед яких спостерігається низька конкурентоспроможність і невелика платіжна спроможність населення, яке і є клієнтами цих ринків.

Для підвищення ефективності агропромислового виробництва необхідно, щоб держава забезпечувала основну частину інвестицій у впровадження інноваційних проектів і чітко регулювало даний процес. Вигідні кредитні умови для інноваційних проектів можуть вберегти державні кошти від неефективних проектів. Підтримка вітчизняних інвесторів і підвищення їх інвестицій в ще більше знизить залежність сільгосппідприємств від іноземних інвесторів, чого потребує Україна.

Літературні джерела:

Волошко М.І., Чернорук С.В .. Перспективи впливу фінансових інструментів на інноваційний розвиток агропромислового комплексу республіки Білорусь і України. // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи країни: погляд у майбутнє [Текст]: (20 лютого 2014 р.). – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 282 с.