Вимоги до практичних занять, критерії оцінюван­ня практичних занять

11 Січня, 201311:18 pm

0


Вимоги до практичних занять, критерії оцінюван­ня практичних занять

За своєю тематикою практичні заняття повинні мати раціонально вибудо­вану структуру; узгоджуватися зі змістом лекційного матеріалу; передбачати відпрацювання та розвиток професійних умінь; розвивати інтелектуальні умін­ня студентів; відзначатися високим науково-теоретичним рівнем; бути належ­ним чином забезпеченими дидактичними матеріалами та засобами навчання. Практичним заняттям властиві: конструктивна взаємодія і спілкування, до­брозичливість і повага у стосунках викладача зі студентами, об’єктивність та вимогливість викладача щодо оцінки навчальних досягнень студентів; високий рівень самостійності та активності студентів; умінням викладача налагодити контакт з аудиторією, запобігати виникненню конфліктних ситуацій, а в разі виникнення уміти їх усунути; уміння підтримувати працездатність студентів.

Все це з одного боку слугує дидактичними вимогами до проведення прак­тичних занять, а з іншого – може бути взяте за основу критеріїв оцінювання практичних занять під час їх відвідування та обговорення.