Вирішення проблеми відсутності інтересу іноземних інвесторів

20 Жовтня, 20152:53 am

0


Вирішення проблеми відсутності інтересу іноземних інвесторів

Зростання значущості ТНК пояснюється головним чином ослабленням міждержавних кордонів і розширенням співпраці та взаємодії різних міжнародних організацій. З кожним роком на міжнародні ринки виходять нові ТНК, поширюючи свій вплив на більше число країн, включаючи Україну.

Необхідність зміцнення національного фінансового, промислового та науково – технологічного потенціалу, накопичення капіталу, які формуються в результаті економічної діяльності в рамках національної економіки обумовлює актуальність дослідження процесів транснаціоналізації та визначення ефективних напрямків розвитку цього процесу.

В Україні присутні більше тридцять міжнародних корпорацій. Значного поширення в економіці України отримали потужні виробничі компанії, які виробляють товари щоденного попиту (продукти харчування, напої, косметику, побутову хімію і т.д.), значно вплинувши на розширення асортименту цих товарів в Україні. Крім того, вони сприяють розширенню і модернізації промислового потенціалу країни, створюють нові робочі місця.

Слід зазначити, що позиції українських виробників були найбільш слабкими в цих сегментах ринку. У період накопичення і перерозподілу капіталу, іноземні транснаціональні корпорації зайняли лідируючі позиції в Україні у нафтопереробці, в певної частини ринку напоїв, на ринку реклами, в галузях, пов’язаних з інформаційними технологіями, в міжнародній мережі телекомунікацій і т.д .

У докризовий період була відзначена відносно висока активність іноземних інвесторів. Під час фінансової та економічної кризи динаміка іноземних інвестицій змінилася – приплив прямих іноземних інвестицій в Україну значно сповільнився. В цілому, пост кризовий період характеризуються низькими темпами нарощування і нераціональної структурою залучених іноземних інвестицій в економіку України.

Аналіз структури ПІІ за видами економічної діяльності показав, що існуючі тенденції не відповідають потребам модернізації української економіки та характеризуються нерівномірним розподілом: іноземні інвестори вкладають капітал головним чином у фінансово-посередницькі сфери зі швидким оборотом вкладених коштів і з високою прибутковістю.

Відсутність інтересу іноземних інвесторів до вкладень капіталу в інноваційний розвиток підприємств не дозволяє змінити існуючу галузеву структуру промисловості. Інтереси іноземних інвесторів в секторі обробної промисловості виявляються головним чином в харчовій промисловості.

Можна стверджувати, що для національної економіки України, яка відчуває гостру потребу у фінансуванні розвитку, залученні інвестиційних ресурсів, створенні високотехнологічного виробництва, стимулюванні науково-технічного прогресу процеси транснаціоналізації мають величезне значення; транснаціональні корпорації є головними суб’єктами міжнародних економічних процесів в умовах глобалізованого світу.

Організувавши нові дочірні компанії та філії в інших країнах, тим розширивши свою географічну присутність за кордоном, ТНК збільшують обсяги продажів і впливають на структуру всієї світової економіки.

Літературні джерела:

Попадинець Олена Василівна, Юлія Вельможна, Ксенія Доломан. Вплив транснаціональних корпорацій на економіку України. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 175 с.