Вища рада юстицій

19 Червня, 201012:00 pm

0


Вища рада юстицій

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 р. в Україні діє Вища рада юстиції.

Вища рада юстиції- це колегіальний, незалежний орган, відповідальний за формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також за прийняття рішень стосовно порушення суддями та прокурорами вимог щодо несумісності та частково про їх дисциплінарну відповідальність.

Вищій раді юстиції належать такі функції:

– внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посади. Спочатку ці кандидатури проходять попередній відбір, складають кваліфікаційні іспити, а після цього Вища рада юстиції вносить подання Президенту про перше призначення судді на посаду на 5 років;

–    прийняття рішення стосовно порушення суддями та прокурорами вимог щодо несумісності;

–    здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів;

–    Вища рада юстиції розглядає скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

Вища рада юстиції приймає такі акти:

–    подання про призначення суддів;

–    подання про звільнення суддів з посади;

–    рішення про порушення вимог щодо несумісності;

–    рішення про дисциплінарну відповідальність;

–    рішення по скарзі на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

–    рішення про звільнення члена Вищої ради юстиції.

Вища рада юстиції формується таким чином, щоб жодна з гілок влади не могла використовувати її для тиску на процес призначення чи звільнення судді або притягнення його до відповідальності. Вища Рада юстиції складається з 20 членів. По три члени призначають: Верховна Рада України, Президент України, з’їзд суддів, з’їзд адвокатів, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Двох членів призначає Всеукраїнська конференція працівників прокуратури.

За посадою до Вищої ради юстиції входять:

–    Голова Верховного Суду;

–    Міністр юстиції;

–    Генеральний прокурор.

На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендована особа, яка відповідає таким вимогам:

–    є громадянином України;

–    має вищу юридичну освіту;

–    не молодша 35 і не старша 60 років;

–    проживає в Україні не менше як 10 останніх років;

–    володіє державною мовою;

–    має стаж роботи в галузі права не менше 10 років. Обираються члени Вищої ради юстиції на строк 6 років (крім тих,

хто входить до її складу за посадою). Голова Вищої ради юстиції обирається з числа членів ради на 3 роки без права переобрання.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.