Вивчення зарубіжного досвіду у сфері управління навчальними закладами

14 Січня, 20155:40 am

0


Вивчення зарубіжного досвіду у сфері управління навчальними закладами

Вивчення стану управлінської діяльності в країнах СНД показав, що на сьогоднішній день серед директорів середніх загальноосвітніх закладів немає фахівців з базовою освітою “менеджер в освіті”. Більше того, аналіз існуючого класифікатора спеціальностей свідчить про те, що ця педагогічна професія в переліку відсутня.

Вивчаючи досвід роботи шкіл, аналізуючи стан управлінської діяльності сучасних директорів, вчені виявили, що їх роль кардинально змінилася: сучасні керівники інтуїтивно почали робити спроби відходу від адміністративного командування і контролю до прагнення надати професійну допомогу і підтримку педагогічному персоналу.

Директори шкіл починають розуміти, що на ефективність і якість їх освітньої діяльності успішно впливають методи оперативного та ефективного управління, в основі якого вивчення потреб замовників в особі дітей і батьків.

Більше того, керівники школи усвідомлюють той факт, що їм доведеться працювати в новій соціокультурній ситуації, реакції якої практично неможливо передбачити.

Діяльність у системі підвищення кваліфікації директорів шкіл показує, що проблеми відбору директорів загальноосвітніх шкіл, існують не тільки в нашій країні, але і в країнах далекого і ближнього зарубіжжя. Одну з причин такого стану ми бачимо у недостатній розробленості показників, критеріїв і методів оцінки професійно-важливих якостей директорів шкіл, оскільки в нашій країні поки що відсутня законодавча база, яка узаконила б ці процедури.

Особисті якості багатьох директорів шкіл також не відповідають вимогам часу. Дослідження свідчать про те, що конфліктні ситуації, що виникають в школах, в більшості своїй пов’язані з особистістю директора.

В останні роки не у всіх управліннях освіти створений і функціонує резерв для призначення на посаду директора загальноосвітнього закладу. Підбір в ці групи педагогів був випадковий, претенденти не проходили психологічний відбір, психолого-педагогічне тестування, що виявляє рівень і готовність до управлінської діяльності.

Існує ряд негативних тенденцій, так чи інакше відбиваються на процедурі відбору претендентів на посаду директора школи.

Дослідження управлінської підготовки працівників освіти у країнах Заходу має багато спільних рис, схожих з нашою системою підвищення кваліфікації директорів шкіл і системою країн СНД.

Проте в деяких державах, наприклад у Канаді, від директора школи потрібно ще ступінь магістра або з управління освітою, або по керівництву / лідерству. Вона присуджується після закінчення повного курсу університету, в якому є спеціалізація з менеджменту в освіті. Зазвичай магістерський ступінь зі спеціалізацією по управлінню освітою дає право на отримання свідоцтва директора без здачі будь-яких додаткових іспитів.

У деяких державах необхідно отримання сертифіката (наприклад, в США), в інших така вимога відсутня. Нашій же системі освіти ще належить знайти свій шлях підготовки та розвитку компетентності керівників організації освіти. Сподіваємося, що кращий досвід далекого і ближнього зарубіжжя стане відправною точкою у вирішенні цієї проблеми.

Літературні джерела:

Р.Ш. Абітаева, А.Ш. Муталієва. Аналіз стану підготовки менеджерів освіти в Казахстані, СНД та розвинених країнах. // «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 325 с.